Çalışma ve Toplum Dergisi

Çalışma ve Toplum dergisi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi Birleşik Metal-İş sendikası tarafından yayımlanmaktadır.

The Journal of Labour and Society (Çalışma ve Toplum) is published by Birleşik Metal-İş Trade Union, a member of the Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey (DİSK).

Çalışma ve Toplum Dergisi

ISSN: 1305-2837
Yayın aralığı: Yılda dört sayı
Yayın Yönetmeni: Murat Özveri
Yayıncı: DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası
Web: calismatoplum.org

Çalışma ve Toplum yılda dört kez yayımlanan açık erişimli ve hakemli bilimsel bir dergidir.

Çalışma ve Toplum dergisi ilk olarak 2004 yılında yayımlanmış ve o tarihten bu yana sosyal politika, iş hukuku, endüstri ilişkileri ve çalışma ekonomisi alanlarında çalışmalara yer veren ve alanında düzenli yayımlanan akademik dergilerden biri olmuştur.

Çalışma ve Toplum dergisi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yayımlanmaktadır.

Çalışma ve Toplum halen aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:


TR Dizin
Index Copernicus
Ebsco

 ---------------------------------------------------

The Journal of Labour and Society

ISSN: 1305-2837
Publication period: Four issues per year
Editor in chief: Murat Özveri
Publisher: DİSK Birleşik Metal-İş Trade Union
Web: calismatoplum.org

The Journal of Labour and Society (Çalışma ve Toplum) is an open access and peer-reviewed academic journal published four times a year.

The Journal of Labour and Society was first published in 2004 and since then it has been one of the regularly published academic journals in the field of social policy, labour law, industrial relations, and labour economics.

The Journal of Labour and Society is published by Birleşik Metal-İş Trade Union, a member of the Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey (DİSK).

The Journal Labour and Society is currently indexing as follows:

TR Dizin
Index Copernicus
Ebsco