Tarihçe

SENDİKAMIZIN KISA TARİHİ

 

Birleşik Metal-İş Sendikası, geçmişi Türkiye sendikacılık hareketi tarihiyle özdeş sendikalardan biri olup, iki ayrı tarihsel birikimin birleşmesiyle oluşan bir örgüttür.

Sendikamızı oluşturan sendikalardan ilki, 1947 tarihli Sendikalar Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra faaliyete geçen Türkiye Maden-İş Sendikası’dır.

27 Temmuz 1947'de, Yusuf Sidal, Enver İçten, Hayrettin Güneş, Emrullah Gültekin, Nizamettin Babaoğlu tarafından kurulan sendikanın ilk adı Demir-İş'ti. Adı, 7 Ekim 1956 tarihinde Türkiye Maden-İş olarak değiştirildi.

İşçi hareketi tarihine damgasını vuran pekçok grev ve direniş Türkiye Maden-İş Sendikası’nın öncülüğünde gerçekleşti. Kavel Grevi, Sungurlar Direnişi, MESS’e bağlı işyerlerinde 1964, 1977-1978 ve 1980 yıllarında yaşanan yaygın grevler bu sendikanın yürüttüğü etkinliklerdi.

Birleşik Metal-İş’i oluşturan sendikalardan diğeri 12 Eylül 1963 yılında kurulan Otomobil-İş Sendikası’ydı. Aydın Özeren, Ahmet Oğuray, Turan Müzek, İbrahim Özer, Yaşar Cabbar, Yusuf Durmaz tarafından kurulan sendikanın amacı “demokratik sendika düşüncesini yaymak ve geliştirmekti.”

Bağımsız olarak faaliyet gösteren Otomobil-İş, 1980 MESS grup sözleşmelerinde T. Maden-İş ile eylembirliği yapmıştır. 1980 sonrasında DİSK'in kapatılması ile birlikte T. Maden-İş üyelerinin yöneldiği ve örgütlendiği bir sendika oldu.

1980 sonrasının ilk yığınsal grevi olan Netaş Grevini örgütlemesi, dönemin ilk yığınsal mitinlerinde, 1 Mayıs kutlamalarında, Kemal Türkler'i anma törenlerinde T. Otomobil-İş Sendikasını görmeye başlayoruz.

1987 yılında Kale Kilit grevi, 28 ay süren Sace elektrik grevi, 2,5 yıl süren Süper Dizel grevi, Hurma Elektronik grevi, 1990-91 MESS grevleri Otomobil-İş Sendikasının örgütlediği mücadelelerdir.

1990 yılında Otomobil-İş, Çelik-iş ve Özdemir-İş Sendikalarının birleştirilmesi yönündek aktif tutum gösteren Otomobil-İş, işkolu sözleşmelerinde ortak teklif, ortak stratejiler ve ortak eylemliliklerin öncülüğünü üstlenmiş, ayrı sendikalarda örgütlü işçilerin ortak çıkarlar temelinde iş ve eylembirliği alışkanlıklarının gelişmesinde etkin bir güç olmuştur.

1992 yılında DİSK ve bağlı sendikalar hakkındaki davaların beraatle sonuçlanması üzerine 1992’de yeniden faaliyete geçti.

1992 yılında yeniden faaliyete geçen Türkiye Maden-İş Sendikası ile T. Otomobil-İş Sendikaları arasında birlik sürecinin tartışıldığı görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonunda 4-5 Eylül 1993 tarihinde iki sendikanın birleşme genel kurullarının toplanmasıyla, birleşik sendika metal işçilerinin iradesi ile tarih sahnesindeki yerini aldı.Sendikanın adı da bu tarihsel adımın önemine uygun biçimde; BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI oldu.