MESS’le Sendikamız arasında Grup Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün (12 Ekim 2021) saat 14.00’de MESS Merkez Bürosunda başladı. Sendikamız sözleşme görüşmelerine, Genel Sekreterimiz Başkanlığında Şube Başkanlarımız, işyeri temsilcilerimiz, uzmanlarımız ve avukatımızın yer aldığı kalabalık bir heyetle katıldı. Sendikamızın örgütlü olduğu 31 işletmeden yaklaşık 11 bin işçi toplu sözleşme kapsamında.


Toplantıda, MESS adına, Yönetim Kurulu üyesi Bora Koçak’ın açış konuşması sonrası, MESS Genel Sekreteri  Fatih Ay yaptığı konuşmada, bu sürece rekabetçilik ekseninde yaklaştıklarını belirtti ve ekonomideki ve metal sektöründeki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı.

Daha sonra sözü alan Genel Sekreterimiz Özkan Atar; ülke ekonomisinin ve metal sektörünün yaşadığı kimi sorunların geride kalma eğiliminde olduğunu, şirketlerin karlılıklarını sürdürdüklerini, karlarda bir azalma olmadığını, işçilerin alım gücünün hızla düştüğünü ve yoksullaştığını belirtti.

Genel Sekreterimiz Özkan Atar’ın konuşmasının ardından Sendikamız adına sunum yapıldı. Yapılan sunumda;

  • Yaşanan kısmi sorunlara karşın şirketlerin 2020 ve 2021 yılı için karlılık oranlarındaki artışın sürdüğü; ihracatta metal sektörünün ilk sıradaki yerini koruduğu, ihracatta ve üretimde artış yaşandığı,
  • Emek verimliliğinde artış yaşandığı, işçilerin verimlilik düzeylerinin yüksek olduğu,
  • Enflasyonun arttığı, işçilerin alım güçlerini koruyamadığı, enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu, işçi ücretlerinin reel olarak gerilediğinin görüldüğü belirtildi.

Konuşma ve sunumların ardında maddelerin görüşülmesine geçildi. Bugünkü toplantıda 14 madde görüşüldü, bunlardan 12 madde de anlaşma sağlanırken, 2 madde ertelendi. Kabul edilen 12 madde aşağıdadır.  

Anlaşma sağlanamayan maddelerden birisi yürürlük maddesi olup, işveren sözleşmenin 3 yıllık olmasını önermiş, Sendikamız sözleşmenin 3 yıllık olmasını kabul etmeyeceğini, tartışmayacağını kesin bir şekilde belirtmiştir.

Sendikamızın sözleşmeden daha fazla işçinin yararlanmasını öngören Kapsam maddesindeki değişiklik teklifi kabul edilmemiş, ertelenmiştir.

İkinci toplantı 26 Ekim SALI günü, saat 14.00’de yapılacaktır.

 

Kabul Edilen Maddeler:

Amaç

Madde 1: Taraflar:

Madde 2: Tanımlamalar:

Madde 3: Tarafların Temsili:

Madde 4: Tarafların Sorumluluğu:

Madde 7: Sözleşmeden Yararlanma:

Madde 21: Şikayet Kademeleri:

Madde 22: Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu:

Madde 23: Özel Hakem Kurulu Ve Çalışma Usulü:

Madde 33: İş Ve İşyeri Değişikliği:

Madde 37: Çalışma Belgesi:

Madde 44: Hükümlü Ve Tutukluluk Hali:

Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm'de 14 Ekim’de Grev uygulama kararı alınmıştı.

2021-2023 dönemini kapsayacak Grup Toplu iş Sözleşmesine yönelik teklifimiz MESS’e verildi.

İşyerinde sendikamızın yetkisi tanındı. Toplu iş sözleşme süreci başlatılacak…

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mitsuba işyerinde Mart ayında sendikamızın çoğunluk tespiti Bakanlıktan alınmıştı.

Disk yöneticileri, Anayasal haklarını kullanarak Kentpar Otomotiv'de sendikalaştıkları için işten atılan metal işçileriyle buluştular.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinin “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları”nda yer alan temsilcilerimize yönelik “Covid19 Sürecinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları” konu başlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında eğitimlerimiz devam ediyor.

Sapanca Eğitim Tesislerimizde Yeni Temsilci Eğitimimiz, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor...

Sapanca Sardunya Eğitim tesislerimizde, pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen bir haftalık Genç İşçi Eğitimimiz 9 Nisanda sona erdi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Kocaeli Şube Başkanımız Telat Çelik Düzce Cokyaşar Halat Fabrikasındaki üyelerimizi ziyaret ettiler...

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreterimiz Özkan ATAR ve Kocaeli Şube Yönetimi bugün TATA STEEL işyerimizdeki üyelerimizi tezgah başında ziyaret ettiler...

Yöneticilerimiz işyeri ziyaretleri devam ediyor…

Örgütlenme çalışmaları değerlendirme toplantımız, 4 Eylül Cumartesi günü, Sendikamızın Sapanca Sardunya Eğitim ve Sosyal Tesislerinde yapıldı.

KETEV (Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı) Yönetim Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere 31 Mart 2021 tarihinde, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezinde toplandı.

Başkanlar Kurulumuz, son dönem örgütlenme faaliyetleri, toplu iş sözleşme görüşmeleri ve devam eden grevlerimiz başta olmak üzere Sendikamız ve emek gündemini değerlendirmek üzere Kocaeli Şubemizde toplandı.

Rakamlarla

  Asgari Ücret 

Brüt: 3.577,50 TL. 
Net:  2.557,59 TL.
AGİ:     268,31 TL.

  SGK Prim Alt ve üst Sınırı 

Aylık kazanç alt sınırı:    3.577,50 TL. 
Aylık kazanç üst sınırı:  26.831,25 TL.

  Kıdem Tazminatı Tavanı 

  8.284,51 TL. 

  Gelir Vergi Oranları 

24.000 TL’ye kadar % 15 
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600, 
                                             fazlası % 20 
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400, 
                                             fazlası % 27 
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390,
                                             fazlası % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390,
                                             fazlası % 40