YanMenu

01
ub

Sendikalı olan ORES işçilerine tek taraflı izin dayatması...

Talebimiz hukuksuzca izne çıkartılan üyelerimizin derhal işbaşı yaptırılmasıdır. İşverenin sendika hakkına yönelik yapılan baskılardan vazgeçmesidir. Sendikamızla görüşerek diyalog kanallarının açılmasıdır.

Ores Tanıtım Sistemleri işçileri sendikalı oldu
TEK TARAFLI İZİN DAYATMASINA VE BASKILARA DERHAL SON VERİN

İstanbul Tuzla’da kurulu olan ve tanıtım ve reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren Ores Tanıtım Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nde çalışan işçiler sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldular. Sendikamız, kısa bir süre önce işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusunu yaptı ve yasal prosedürü tamamladı.

Ores yöneticileri işçilerin sendikalaşmasından haberdar olduğu ilk andan itibaren de işçilerin sendikaltercihleri konusunda yoğun bir baskıya başladı. Son olarak sendikamızın örgütlenme faaliyetlerinden dolayı beş üyemiz hukuka aykırı bir biçimde, talepleri dışında uzun süreli yıllık izne gönderilmişlerdir.

4857 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince yıllık izin işçinin onayı olmaksızın bölünerek kullandırılamaz. Kanuna aykırı bir biçimde üyelerimizin yıllık izne gönderilmesi, işyerinde sendikal iradeyi engellemeye dönük davranıldığını, üyelerimizi işyerinden uzaklaştırarak diğer işçilere gözdağı verilmeye ve örgütlülüğümüzün zayıflatılmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır.

Talebimiz hukuksuzca izne çıkartılan üyelerimizin derhal işbaşı yaptırılmasıdır. İşverenin sendika hakkına yönelik yapılan baskılardan vazgeçmesidir. Sendikamızla görüşerek diyalog kanallarının açılmasıdır.

Üretiminin çok büyük bir bölümünü yurt dışına ihraç eden şirketin iş yaptığı firmalarla küresel sendikalar arasında sendikal hakları güvence altına alan çerçeve sözleşmeler mevcuttur. Şimdi üyemiz işçilerin ve sendikamızın beklediği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasaları ile ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmelerdeki en temel hak olan sendikalı çalışma hakkına saygı gösterilmesidir.

Ores işçileri sendikalı çalışma hakkı için kararlılar. Bu hakka sahip çıkmayı sürdürüyorlar.
Sendikamız işyerinde sendikalaşma konusunda yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.

 Saygıyla duyurulur

Birleşik Metal-İş
Genel Yönetim Kurulu