13 Ocak'ta Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa, ilgi ve katılım yoğun oldu..

MESS toplu sözleşmelerinde grev kararının alınmasının hemen öncesinde düzenlediğimiz bu konferansta akademisyenler, sendikacılar ve IndustriALL’dan katılımcıların yapmış olduğu değerlendirmelerle, deneyimler, tespitlerle grev hakkının nasıl kapsamlı sınırlamalar ve baskılarla altında olduğunu ortaya koymuştur. Tüm katılımcılar yasaklara karşı ortak bir mücadele hattının oluşturulmasının elzem olduğunu vurgulamıştır.


Bu konferansın ışığında;1) Giderek demokrasiyi ve işçi haklarını ihlal eden bir uygulamaya dönüşen OHAL derhal kaldırılmalıdır. 
2) Grev hakkının kullanımının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
3) Hükümet, Bakanlar Kurulu’nun geçmişte aldığı grev erteleme kararlarını mahkum eden Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate alarak keyfi grev ertelemelerine son vermelidir.
4) Anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılması, tüm çalışanlara grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkından yararlanması sağlanmalıdır.
5) Gösteri yürüyüş ve miting yapma özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
6) OHAL gerekçe gösterilerek KHK ile suçsuz yere işten atılanlar işçiler ve memurlar işlerine iade edilmelidir.
7) Tüm ülkede anti-demokratik uygulamalardan vazgeçilmeli, yargının bağımsızlığı sağlanmalı, muhalefete yönelik baskı ve tutuklamalara son verilmelidir.
8) Sendikal haklar basın özgürlüğünün dışında düşünülemez. Keyfi bir şekilde tutuklanan gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.
9) En nihayetinde OHAL'de grev, grev yasaklarına ragmen meşru, ertelemeler, yasaklamalar gayrimeşrudur. Çünkü işçi sınıfı haklılığını, meşruiyetini, anayasal ve yasal dayanaklarından ve tarihsel mücadelesinden almaktadır. İşçiler grev hakkını gerektiğinde çekinmeden kullanacaktır.
 

Konferans Sonuç Bildirgesi 

Konferans'ta Adnan Serdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın metni 

Davetiye

12 Ocak'ta sendikamız genel merkezinde toplanan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, çalışma yaşamındaki güncel gelişmeleri, işyerlerindeki sorunları ve siyasal, toplumsal gelişmeleri değerlendirmiş ve bu tartışmalardan ulaştığı sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya karar vermiştir.

Metal işçileri günlerdir çeşitli eylemlerle taleplerine sahip çıktıklarını, hakları için mücadele kararlılıklarını gösteriyor. Sendikamız mücadelesini çeşitli yöntemlerle zenginleştirerek yükseltecektir. Bugünden itibaren bu mücadelemiz yeni bir aşamaya sıçrayacaktır. 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz tarafından belirlenen ve aşağıda belirtilen eylem ve etkinlik kararları en güçlü biçimde uygulayacaktır. Metal işçileri aşağıda açıklanan tarihlerde alanlarda, meydanlarda toplanarak kitlesel basın açıklamaları yapacaktır. 

• 16 Ocak Salı günü, Çorlu
• 17 Ocak Çarşamba günü, Mersin
• 18 Ocak Perşembe günü, Bilecik
• 23 Ocak Salı günü, Mudanya
• 24 Ocak Çarşamba günü, Eskişehir

19 Ocak Cuma günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz toplanarak gelişmeleri değerlendirecektir.
22 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da yapılacak basın toplantısı ile Metal İşçisinin Gerçeği açıklanacaktır.
Önümüzdeki günlerde tüm metal işçilerinin katılımı ile Gebze’de miting yapılacaktır.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi 

Diğer yazılar