Örgütlenme Belgeleri (Maden-İş Arşivi)

Tarih

Belge

Arşiv Kodu

9.1.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Adil Öztümer'e. Genel Kurul Asil Üyesi Seçilmesine dair.

15-2-2a

22.2.1971

Genel Başkan Vekili Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Özer Evrensel'e. Genel Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmesine dair.

15-7-1a

24.2.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne. Özer Evrensel'e. Genel Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmesine dair.

15-7-2a

6.3.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman'dan Kordinasyon dairesi Başkanlığına. Ferudun Öztürk'e. Genel Denetim kurulu asil üyeliğine getirilmesi.

15-5-1a

7.3.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne. Ferudun Öztürk'ün Genel Denetim Kurulu asil üyeliğine getirilmesine dair.

15-6-3a

8.3.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamına. M. Temel Özdemir yerine Ferudun Öztürk'ün Genel Denetim kurulu asil üyeliğine getirilmesi.

15-4-2a

9.3.1971

Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 11. Bölge Temsilciliğine. M. Temel Özdemir'in üyeliğinin Genel Denetim Kurulu üyeliğinden düşmesine dair.

15-3-3a

9.3.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına. M. Temel Özdemir yerine Ferudun Öztürk'ün asil delege olarak toplantıya çağrılması üzerine.

15-4-1a

20.3.1971

Denetim Kurulundan Mali İşler Dairesi Başkanlığına. 20.3.1972 günü yapılan toplantıda başkanlığa İlyas Demircan, raportörlüğe de Aydın Küçükdönmez'i oy birliğiyle seçilmesine dair.

15-6-2a

13.4.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Ferudun Öztürk'e. Genel Denetim kurulu asil üyeliğine getirilmesi.

15-4-3a

18.4.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Maden-İş 8. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu delegelerinin seçilmesine dair. Hilmi Güner, Ruhi Yümlü orijinal imzasıyla. İadeli taahhütlü gönderilmiş.

14-7-5a

27.7.1971

Kemal Türkler, Ruhi Yümlü'den Sıkıyönetim komutanlığına. 20. Genel Kurulu Toplantısına izin verilmesine dair izin dilekçesi.

15-16-3a

27.7.1971

Genel Sekreter Ruhi Yümlü'den Halil Birlikseven'e. Sıkıyönetim Komutanlığına hitaben yazılmış yazının elden tarafınca verilmesini isteyen yazı.

15-17-1a

29.7.1971

1. Bölge Temsilciliğinden Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığına. Çıkan dedikolar ve maksatları üzerine.

14-18-1a

30.7.1971

Recai Engin Tümgeneral Ankara Sıkıyönetim K. Kur. Bşk.'ndan Maden-İş Başkanlığına Genel Başkanlıktan 20. Genel Kurulu Toplantısına izin verildiğine dair.

15-16-2a

2.8.1971

Maden-İş 6. Bölge Temsilciliği'nden Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na. Nazmi Kankurdan'ın adaylık beyannamesi. Hüseyin Ekinci orijinal imzasıyla. Ekte belirtilen 3 sayfalık beyanname ve 2 adet fotoğraf eksik.

14-4-3a

6.8.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Nurettin Çavdargil'e. Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısı için Genel Merkez temsil yetkisinin Nurettin Çavdargil'e verilmesi üzerine. Hilmi Güner, Rühi Yümlü orijinal imzasıyla.

14-8-1a

6.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Cavit Şarman'a . 2. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu Toplantısı İçin Genel Merkez Temsilcisi olarak görevlendirme.

14-29-4a

10.8.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'ne. Delege seçimine dair. Hilmi Güner, Rühi Yümlü orijinal imzasıyla. İadeli taahhütlü gönderilmiş.

14-7-3a

10.8.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığından Maden-İş Sendikası 10. Bölge Temsilciliğine. Delege seçimine dair bilgilendirme. Hilmi Güner, Rühi Yümlü orijinal imzasıyla.

14-8-4a

10.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Genel Merkez Teşkilatlandırma Uzmanı İsmail Sığın'a 1. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu toplantısında İsmail Sığın Genel Merkezi temsil yetkisini İsmail

14-27-2a

13.8.1971

Genel başkan Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş Genel Onur Kurulu Başkanlığına. Kurul asıl üyesi Adil Öztümer'in vefatı üzerine Mustafa Demirci'nin asil üyeliğe getirilmesi.

15-1-1a

13.8.1971

Genel başkan Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Musatafa Demirci'ye. Genel Onur Kurulu asil üye seçilmesine dair.

15-1-2a

13.8.1971

Genel Başkan Vekili Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamına. Genel Onur Kurulu asil üye seçilmesine dair.

15-1-3a

13.8.1971

Genel başkan vekili Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne. Genel Onur Kurulu asil üye seçilmesine dair.

15-2-1a

16.8.1971

Maden-İş Sendikası 2. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Teşkilatlanma Dairesi'ne. Genel Merkez Genel Kurulu Delegeleri ve Bölge Yönetim Kurulu'nu gösteren çizelgeler. Bölge. Yön. Kur. üye çizelgesi eksik. Halil Birlikseven orijinal imzasıyla.

14-6-5a

16.8.1971

Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'nden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. Merkez Genel Kurulu delege seçiminde seçilen delegeler. Bahtiyar Erkul imzasıyla.

14-7-1a

16.8.1971

Maden-İş 7. Bölge Temsilciliği'nden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. Delege seçimlerinde seçilen asil ve yedek delegelere dair. Hakkı Öztürk asıl imzasıyla. Zarfıyla birlikte.

14-7-4a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 3. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-27-4a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 4. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-27-5a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 6. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-28-1a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-28-2a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 9. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-28-3a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 10. Bölge Temsilciliği'ne. 140.belgeye ek: Delege beyannamelerinde imzaların atılmamış olması nedeniyle tekrar gönderilmesi.

14-28-4a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 10. Bölge Temsilciliği'ne. Beyanname ve Genel Kurul Toplantısına dair.

14-29-1a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 11. Bölge Temsilciliği'ne. Beyanname ve Genel Kurul Toplantısına dair.

14-29-2a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 12. Bölge Temsilciliği'ne. Beyanname ve Genel Kurul Toplantısına dair.

14-29-3a

18.8.1971

Maden-İş Sendikası 2. Bölge Temsilciliği. Delege seçimine dair tutanak. Hilmi Güner, Ruhi Yümlü imzasıyla. İadeli Taahhütlü gönderilmiş.

14-6-3a

18.8.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'ne 1 asil 1 yedek delege daha seçilmesi üzerine dilekçe. Hilmi Güner, Rühi Yümlü orijinal imzasıyla. İadeli taahhütlü gönderilmiş.

14-7-2a

18.8.1971

Maden-İş 10. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Genel Sekreterliği'ne. Merkez delege seçim tutanağı. Zarfıyla birlikte. Ahmet Akbıyık orijinal imzasıyla.

14-8-2a

18.8.1971

Ruhi Yümlü'den Ahmet Akbıyık'a telgraf. Genel Merkez delegeleri seçimine ait tutanağın uçak ile gönderilmesi istenmekte.

14-8-3a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya'ya. Genel Yürütme Kararı ile Genel Merkez temsil yetkisinin Şinasi Kaya'ya verilmesi.

14-22-2a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 9. Bölge Temsilciliğine. Temsilciler Kurulu Toplantısında Hakkı Öztürk'ün bulunacağına ve seçilecek asil, yedek üye sayısı.

14-22-4a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliği Hakkı Öztürk'e. Hakkı Öztürk'ün Genel Merkez görevlisi olarak 4. Bölge Temsilciler Kurulu Toplantısında bulunması gerektiğine dair yazışma.

14-23-1a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Teşkilatlandırma Dairesi Müdürü Nurettin Çavdargil'e. Genel Merkez Görevlisi olarak Merkez Genel Kurul Toplantısına görevlendirilmesine dair bilgilendirme.

14-25-4a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Ruhi Yümlü'ye. 11. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu Toplantısı İçin Genel Merkez Temsilcisi olarak görevlendirme.

14-25-5a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Cavit Şarman'a . 12. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu Toplantısı İçin Genel Merkez Temsilcisi olarak görevlendirme.

14-26-1a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 1601 Nolu Lokal Başkanlığına. Lokal yürütme kurulunun 7. Bölge Temsilciliğinin yapacağı Bölge Temsilcilik Kurulunda delege olarak bulunmasına dair.

14-26-2a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 6. Bölge Temsilciliğine. Bölge Temsilcilik Kurulu Toplantısına dair.

14-26-3a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 11. Bölge Temsilciliğine. Bölge Temsilcilik Kurulu Toplantısı.

14-26-4a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliğine. 131. Belgeye dair: delege seçimine dair.

14-26-5a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliğine. Bölge Temsilcilik Kurulu Toplantısına Dair.

14-27-1a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 2. Bölge Temsilciliği'ne. Delege beyannamesi üzerine.

14-27-3a

21.8.1971

Temsilcilik Kurulunun 14.8.1971 de toplanması, yönetim kurulunun seçimi ve gündem oylamasına dair Temsilcilik Kurulu tutanağı. Mustafa Atik, Mehmet Mutlu, Sinan Özbek orijinal imzasıyla.

14-6-2a

21.8.1971

10. Bölge Temsilcisi Ahmet Akbıyık'tan Teşkilatlandırma Dairesine. Delege beyannameleri.

14-28-5a

23.8.1971

Yukarı'da belirtilen ilgili duruma dair Şinasi Kaya'nın Genel Yürütme Kurulu Başkanlığına mektubu.

14-22-1a

23.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Teşkilatlandırma Dairesi Müdürü Nurettin Çavdargil'e. Genel Merkez Görevlisi olarak Merkez Genel Kurul Toplantısına görevlendirilmesine dair bilgilendirme.

14-25-3a

24.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Maden-İş 4. Bölge Temsilciliğine. Temsilciler Kurulu genel toplantısına Şinasi Kaya yerine Hakkı Öztürk'ün katılacağını ileten yazışma.

14-21-2a

24.8.1971

Bölge Temsilcisi Mehmet Karaca'dan Genel Başkanlığa. Delege olabilmek için ana tüzükte belirtilen şartlara dair.

14-21-4a

24.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya'ya. 23.8.1971 tarihli Kaya'nın yazısına hitaben, Kaya'nın 4. Bölge Temsilciliği Temsilciler Kurulu Toplantısındaki görevinden afftedilmesi.

14-21-5a

24.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 9. Bölge Temsilciliğine. Belge 108'in eki: Temsilciler Kurulu Toplantısındaki Genel Merkez Görevlisinin Hakkı Öztürk yerine Şinasi Kaya'nın iştirak edeceğine dair bilgilendirme.

14-22-3a

24.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliği Hakkı Öztürk'e. Belge 111'in eki: Hakkı Öztürk'ün Genel Merkez görevlisi olarak 4. Bölge Temsilciler Kurulu Toplantısında bulunması gerektiğine dair yazışma.

14-22-5a

25.8.1971

Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'nden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. Asil ve Yedek delege beyannamesi. Bahtiyar Erkul imzalı. Zarfıyla birlikte.

14-3-3a

26.8.1971

Genel Başkan Vekili ve Mali İşler Dai.bşk.Cavit Şarman'dan Genel Yürütme Kurulu Başkanlığına. Tahmini bütçenin kararlar bölümüne teklif ve düşünceler varise bunun kurula bildirilmesi.

14-18-2a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Maden-İş 4. Bölge Temsilciliğine. Anatüzüğün 14. Maddesinin c ve f fıkrası 15. Maddenin a fıkrasına değin açıklama ve hatırlatma.

14-21-3a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 1. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-23-2a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 12. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-23-3a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 11. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-23-4a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 10. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-23-5a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 8. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-1a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 9. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-2a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 7. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-3a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 6. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-4a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 4. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-5a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 3. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-25-1a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Genel Merkez Teşkilatlandırma Uzmanı İsmail Sığın'a 1. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu toplantısında İsmail Sığın Genel Merkezi temsil yetkisini İsmail Sığın'a verilmesine dair.

14-25-2a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Ankara Vilayeti Makamına. 20. Olağan Merkez Genel Kurulu toplantısı için Ankara Sıkıyönetim Komutanlığından gerekli iznin alındığına dair bilgilendirme.

15-15-1a

27.8.1971

Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği'nden Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'na. Delegelerden Ercan Ayaz'ın resminin Cavit Bey'le gönderileceğine dair belge. 6 adet delege formu eksik.

14-3-4a

27.8.1971

Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği'nden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. 15.8.1971 ve 24.8.1971 tarihlerinde yapılan Bölge Temsilcilik Kurulu'na ait tutanaklar. Halil Birliksever orijinal imzasıyla.

14-6-1a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 1. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-19-2a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Halil Yümlü'den Maden-İş 7. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-19-5a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 8. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-1a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 9. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-2a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 10. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegelere hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-3a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 12. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-4a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 11. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-5a

27.8.1971

Genel sekreter ve kordinasyon dairesi başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş Mali İşler Dairesi Başkanlığına 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-21-1a

28.8.1971

Maden-İş Sendikası Antalya Kurulu'nun 11. Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısının yapıldığına dair Cemil Şahin, Özer Evrensel, Seyit Gür, Mehmet Ucaner, Cedde Mercan, M. Temel Özer, Ramazan Kocabıyık ve Ruhi Yümlü imzasıyla tutanak.

14-5-3a

28.8.1971

Altıncı Bölge'den Hüseyin Ekinci. Genel Merkezden 26/8/1971 günü elden alınan yazı tarih ve notların teslim alındığına dair senet. Makbuz suretiyle birlikte.

14-9-4a

28.8.1971

10. Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi başkanlığına. Gönderilen delege beyannının imzalanarak gönderildiğini belirten yazışma. Zarfıyla birlikte.

14-18-3a

28.8.1971

12. Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığına. Mehmet Mutlunun delege beyannamesi ile ilgili yazışma. Zarfıyla birlikte. Ekle belirtilen beyanname mevcut değil.

14-19-1a

28.8.1971

Genel sekreter ve kordinasyon dairesi başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 3. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-19-3a

28.8.1971

Genel sekreter ve kordinasyon dairesi başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 4. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-19-4a

28.8.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Kordinasyon Dairesine. 20. Merkez Genel Kurulu Gündem Başlıkları.

15-15-2a

29.8.1971

Hakkı Öztürk'ten Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. 4. Bölge Temsilciliğinde yapılan seçime dair rapor. Hakkı Öztürk orijinal imzasıyla.

14-5-5a

31.8.1971

Maden-İş 6. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Genel Başkanlığı'na. 29.8.1971 tarihinde yapılan Bölge Temsilcilik toplantısında, Genel Kurul delegeliği seçimine ilişkin tutanak bildirgesi. Ekleri ile birlikte. Hüseyin Ekinci orijinal imzasıyla.

14-5-2a

31.8.1971

10. Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi başkanlığına. Ahmet Akbıyık'a ait delege beyannamesi. Ekler mevcut değil. Zarfıyla birlikte.

14-18-4a

31.8.1971

12. Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığına. Merkez Genel Kurul delegelerinden Mustafa Atik, Mehmet Mutlu ve Sinan Özbek'in delege beyannamelerinin daha önce Teş. Dair.'ine gönderildiğini bildiren yazışma.

14-18-5a

1.9.1971

Ruhi Yümlü'den 4. Bölge Temsilciliği Mehmet Karaca'ya telgraf. Ruhi Yümlü orijinal imzasıyla.

14-3-5a

1.9.1971

Maden-İş Sendikası'ndan 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'na. 7. Bölge Temsilciliği'nde kongreye katılacak delegelerin seçimi üzerine izin dilekçesi. Ruhi Yümlü orijinal imzasıyla.

14-4-1a

1.9.1971

Maden-İş 9. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Sendikası Koor. Dai. Başkanlığı'na. 20. Merkez Genel Kurul toplantısı için tabii ve seçimli delegelerin beyannameleri. Beyanname ekleri eksik. Şükrü Özbayrak orijinal imzasıyla. Zarfıyla birlikte.

14-4-2a

1.9.1971

Maden-İş 6. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'na. 29.08.1971 tarihinde yapılan Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısında seçilen genel kurul delegelerinin beyannameleri. Ekler mevcut.

14-4-5a

1.9.1971

Nurettin Çavdargil'den Maden-İş Teşkilatlanma Dairesi'ne. 6. Bölge Temsilciliği, Merkez Genel Kurulu delege sSeçiminde Çavdargil'in seçilmesi üzerine dilekçe. Nurettin Çavdargil imzasıyla.

14-5-1a

1.9.1971

1. Bölge Temsilciliğinden Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığına. Genel Kurula Delege olama olanağını kaybeden iki sendika temsilcisinin Kontenjan delegesi oalrak kabulü veya müşahit olarak otel, yol ve harcırahlı katılmalarının sağlanmasına dair dilekçe.

14-17-5a

2.9.1971

Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. Bahtiyar Erkul'a ait 1 adet fotağraf. İlişik eksik. Bahtiyar Erkul imzasıyla. Zarfıyla birlikte.

14-4-4a

2.9.1971

Maden-İş 1. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığı'na. Merkez Genel Kurulu Delege Seçimi, seçilenlerin tespit tutanağı ve delegelerin delege beyannameleri. Ergun Erdem orijinal imzasıyla.

14-5-4a

2.9.1971

Maden-İş Onuncu Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi Başkanılığına. 10. Bölge Temsilciliğinden Merkez genel kuruluna delege olarak seçilen Muammer Gök'ün ikişer adet fotağrafı. Fotağrafları içeren ek mevcut değil. Zarfıyla birlikte.

14-10-1a

3.9.1971

11. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Genel Başkanlığı'na 20. Merkez Genel Kurulu'na. Asil delegenin Hüseyin Belen'in seçilmesi üzerine Cemil Şahin imzasıyla.

14-2-5a

3.9.1971

Maden-iş 6. Bölge Temsilciliği'nden Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'na. Sündüz Sönmez'in delegelik beyannamesi, 3 sayfalık beyannameyle.

14-3-2a

4.9.1971

Tutanak: Delege seçim tutanağı.

14-1-1a

4.9.1971

Ruhi Yümlü orjinal imzası ve el yazısıyla tutanak.

14-3-1a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Emayetaş Fabrikası A.Ş. Müdürlüğüne. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısı İçin E.F. Çalışanı temsilci Ferudun Öztürk'e izin verilmesine dair dilekçe.

14-10-3a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 9. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul toplantısı için gelecek delegeler için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür. Ekten oluşan broşür mevcut değil.

14-15-2a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 7. Bölge Temsilciliğine. 7. Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.

14-15-3a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 12. Bölge Temsilciliğine. 12. Bölge'de seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.

14-15-4a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 10. Bölge Temsilciliğine. 10. Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.

14-15-5a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 1. Bölge Temsilciliğine.. 1.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-16-2a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 2. Bölge Temsilciliğine. 2.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-16-3a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 3. Bölge Temsilciliğine. 3.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-16-4a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 6. Bölge Temsilciliğine. 6.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-16-5a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 4. Bölge Temsilciliğine. 4.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-17-1a

5.9.1971

Genel Merkez Delege Seçimi üzerine tutanak. Hakkı Öztürk, Nurettin Çavdargil, M. Salih Gürol imzasıyla.

14-2-3a

5.9.1971

Maden-İş Sendikası Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na, 7. Bölge Temsilciliği, Genel Merkez Genel Kurulu delege seçimine dair Hakkı Öztürk imzasıyla tutanak.

14-2-4a

6.9.1971

Maden-İş 3. Bölge temsilciliğinden Maden-İş Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'na Merkez temsilcisi Bahtiyar Erkul imzasıyla temsilcilik kurulu toplantılarına ait seçim neticelerini gösteren tutanak

14-1-4a

6.9.1971

Nurettin Çavdargil imzasıyla Maden-İş Sendikası Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na, 7. Bölge Temsilciliği, Genel Merkez Genel Kurulu delege seçimine dair durum bilgilendirmesi.

14-2-2a

6.9.1971

Kemal Türkler'in orijinal el yazısıyla avukat Abdullah İslakoğlu 10 Eylülde başlayacak kongreye teşrif mektubunuz.

14-9-2a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 9. Bölge Temsilciliğine. 9. Bölgeden Genel Merkez delegesi olarak seçilen kişiler isimleriyle belirtilmiş.

14-9-5a

6.9.1971

Kemal Türkler'den Avukat Abdullah İslakoğlu'na telgraf. 10 Eylül'de Ankarada Türk Standatları Enstitüsü Salonunda başlayacak olan kongraye müşahit olarak katılma daveti.

14-10-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Ömer Faruk Kuleyin'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit seçilmesinin haberi.

14-10-4a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Murathan Bedel'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit seçilmesinin haberi.

14-10-5a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Salih Topçu'ya telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit seçilmesinin haberi.

14-11-1a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Ahmet Doğan'a telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-11-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den İsmail Er'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-11-3a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Süerrem Afacan'a telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-11-4a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Ercan Erdiner'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-11-5a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Alp Selek telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-1a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Muammer Güngör telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Erdoğan Şengezer'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-3a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Sina Pamukçu'ya telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-4a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Metin Yiğit telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-5a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Lütfi Haznedar'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-13-1a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Gökalp Ülgener'e telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-13-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Ersoy İnan'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-13-3a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Meral Ün'e telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-13-4a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Nurol Ün'e telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-13-5a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Kudret Yıldırım'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-14-1a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Emine Saraç'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-14-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Nevzat Toktaş'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-14-3a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 7. Bölge Temsilciliğine. 7. Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-14-4a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 1. Bölge Temsilciliğine. 1. Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-14-5a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 4. Bölge Temsilciliğine. 4. Bölge'den seçilen Genel Merkez delegeleri.

14-15-1a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Türk Demir Döküm Fabrikaları A. Ş. Müdürlüğüne. D.D.F'nda çalışan Ali Koçak için Ankara'da yapılacak toplantıya izin dilekçesi.

14-17-2a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına.20. Merkez Genel Kurulu Görevliler listesi, Harcırah ile ilgili bilgiler.

14-17-3a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına Genel Yönetim Kuruluna Katılacak üyelerin listesi ve tutanakla birlikte.

14-17-4a

17.9.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Çalşma Bakanlığı İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne. Genel Kurulda seçilen, asil ve yedek Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Onur Kurulu, asil ve yedek Genel Denetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları, meslek,işyeri ve ikametgahlarını belirten açık künye listeleri.

15-14-1a

17.9.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamı'na. Genel Kurulda seçilen, asil ve yedek Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Onur Kurulu, asil ve yedek Genel Denetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları, meslek,işyeri ve ikametgahlarını belirten açık künye listeleri. Alındı makbuzu.

15-14-2a

18.9.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı İstanbul Bölge Çlş. Müd.'ne. 20. Merkez Genel Kurulunda, Ana Tüzükte yapılan bazı değişiklikler, bu değişikliklerin Müdürlüğün ilan panosunda 1 kaç gün asılması üzerine.

15-5-2a

18.9.1971

Çalışma Bakanlığı İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü. Maden-İş 'in gönderdiği ana tüzükğün alındığına dair alındı makbuzu.

15-5-3a

18.9.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Valilik Yüksek makamına. Valiliğe gönderilen ana tüzüğe ilişkin yazışma.

EK: Anatüzük

15-14-3a1
15-14-3a2

28.9.1971

20. Merkez Genel Kurul'unda seçilen Yürütme Kurulu İmza Sirküsü. Maden-İş Sendikası. Kemel Türkler, Şinasi Kaya, Hilmi Güner, Cavit Şarman, Ruhi Yümlü Orijinal imzalar.

15-8-2a

28.9.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mustafa Demirci, Yusuf Şidal, Nurettin Çavdargil, Mustafa Çağdaş, Ömer Faruk Kuleyin, İsmail Sığın, Hayrettin Güneş, Salih Çakır, Adil Öztümer, M. İzzet Gündüz'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-8-3a

28.9.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Nurettin Çavdargil. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-9-1a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den İsmail Sığın'a. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-9-2a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Mustafa Demirci'ye. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-9-3a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den M. İzzet Gündüz'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-10-1a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Adil Öztümer'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-10-2a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Adil Öztümer'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-10-3a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Salih Çakır'a. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-11-1a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Hayrettin Güneş'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-11-2a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Ömer Faruk Kuliyin'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-11-3a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Ömer Faruk Çağdaş'a. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-12-1a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Yusuf Sidal'a. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-12-2a

30.9.1971

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Ruhi Yümlü'den Genel Yürütme Kurulu Başkanlığı'na. 20. Merkez Genel Kurulu'nda alınan kararların birer sureti. Eklerle birlikte 16 sayfa.

14-8-5a

9.10.1971

Cavit Şarman ve Ruhi Yümlü'nün Genel Onur Kurulu toplantısında oluşturulan tutanağı almasına dair belge. Tutanak Belgede yer alıyor. Oy pusulaları( 4 adet)

15-17-2a

9.10.1971

Kemal Türkler'den Cavit Şarman'a. GenelOnur Kurulu seçimlerine, genel başkana vekaleten Başkanlık yapmak üzere görevlendirilmesi ile ilgili.

15-17-3a

11.10.1971

Ruhi Yümlü'den Halil Birlikseven'e telgraf.

15-13-1a

11.10.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den 2. Bölge Temsilciliğine. Çalışma Bakanlığına verilecek Çeşitli envanterlere dair. Çalışma bakanlığınca hazırlanan makbuz ekidir.

15-13-2a

15.10.1971

2. Bölge Temsilciliği Halil Birlikseven'den Kordinasyon Dairesi Başkanlığına. Çalışma Bakanlığına verilen çeşitli dökümanlara dair makbuz, bilgilendirme.

15-12-3a

19.10.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne. Ana Tüzükteki değişikliğe dair.

15-8-1a

27.10.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamına. Özer Evrensel'e. Genel Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmesine dair.

15-7-3a

2.11.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına, 2. Bölge Temsilciliğine 20. Merkez Genel Kurulu sırasında kaybolduğu anlaşılan bir adet türk bayrağı konusunda yaptığı yazışmalar vealdığı cevaplar.

14-9-1a

14.12.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına. 20. Merkez Genel Kurulunda Genel Denetim Kuruluna Seçilenlerin listesini haber veren yazışma. Listeyi içeren ek mevcut değil.

14-9-3a

29.12.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamına. İsmail Sığın'ın Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmesine dair.

15-2-3a

29.12.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Genel Onur Kurulu Başkanlığına. Genel Onur Kuruluna iştirak etmeyen İsmail sığın'ın yerine yedeğinin iştirak etmesi üzerine.

15-3-1a

29.12.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne. İsmail Sığın'ın yedeği Adil Öztümer'in Genel Kurul asil üyeliğine seçilmesine dair.

15-3-2a

11.20.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığına. Çeşitli envanterlere dair. Çalışma bakanlığınca hazırlanan makbuz ekidir.

15-13-3a

-.-.1971

Tutanak: 1.Bölge temsilcileri, Bölgelerin delege ve sayıları.

14-1-2a

-.-.1971

Tutanak: Bölgelere göre delege sayısı

14-1-3a

-.-.1971

3. Bölge Temsilcilik Kurulu, Genel Merkez Kurulu delegelerini seçmek üzere yapılan toplantının neticesini belgeleyen tutanak. Bahtiyar Erkul imzasıyla.

14-1-5a

-.-.1971

Maden-İş 9. Bölge Temsilciliğinden Maden-İş Sendikası Koor. Dai. Başkanlığı'na 9. Bölge Temsilcilik Kurulunda 20. Genel Kurula gidecek delegelerin oylarını gösteren tutanak. Kemal Altıparmak, Hasan Coşkun imzasıyla.

14-2-1a

-.-.1971

Maden-İş Sendikası 2. Bölge Temsilciliği. Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısına dair. Hilmi Güner, Ruhi Yümlü imzasıyla. İadeli taahhütlü gönderilmiş.

14-6-4a

-.-.1971

Türk Standartları Enstitüsü ve Otel Yükseliş'in Krokisi.

14-16-1a

-.-.1971

10, 11, 12 Eylül 1971- Ankara 20. Merkez Genel Kurulu'nda yapılan değişikliklerle Maden-İş Sendikası ANA TÜZÜĞÜ (42 s.)

15-6-1a

-.-.1971

20. Merkez Genel Kurulu Gündem Başlıkları. Yapılacak yerin açık adresi.

15-15-3a

-.-.1971

Genel Başkanlıktan 20. Genel Kurulu Toplantısı ilanı.

15-16-1a

12.8.1974

MaHa Ajansı

Gezisini bitiren eğitim ekibi yurda döndüYurtiçi görgü eğitimi ertelendiBölge temsilcileri kendi binalarına taşınmaya başladıSendika pazarları açılmaya başlıyor''DPT" sosyal güvenlik konusunda toplantı düzenledi

8-24-3dba

3.12.1974

MaHa Ajansı

Saflarımıza katılan beko teknik işçileriyle bir toplantı daha yapıldı16. Bölge temsilciler kurulu aylık olağan toplantısını yaptıHüseyin Ekinci ve Şinasi Kaya Yalova'ya gittilerİskenderun'da Bölge Temsilciliği kurulacakKavel Kablo'da Temsilciler Seçimi YapıldıBilal Yeşilyurt 7. Bölge temsilcisi vekilliğine atandı.

8-23-4da

17.3.1975

Maden-İş Haber Bülteni

T. Maden-İş 13. Bölge Temsilciliğiİşyerlerindeki yetkili sendikanın gizli oy açık Sayım ile tespit edilmesi gerekliliğine itafen Selim Mahmutoğlu imzasıyla

8-5-3da

20.3.1975

AÇILIM (TÖB-DER GEMLIK ŞUBESI YAYINI)Yıl:1 Sayı:6

8-16-4da

20.6.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/27

Evas'ta Toplu sözleşme imzalandı.Örgütlenme Dairesinden Haberler

8-8-1dba

5.8.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/32

Kemal Türkerin Basın ToplantısıE.C.A ve ELSEL'de Toplu sözleşme imzalandı.Sari Sendikalar Referandumu Engellemeye Devam Ediyor.Örgütlenme Dairesinden Haberler.

8-8-5dba

2.9.1975

MaHa Ajansı Sayı:975/37

Disk İzmir'de Demokratik Hak ve Özgürlükler Mitingi Yapıyor.Bursa'da 4 işyerinde Toplu sözleşme imzalandıPancar Motor işçisi Gerçek Sendikamız Maden-İş'tir Diyor.Örgütlenme Dairesinden Haberler.

8-8-4dba

3.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 42

Karadeniz Bakır işletmelerinde Toplu sözleşmeyi Biz imzalayacağız.Nataş'da Temsilci Seçimi Yapıldı.Örgütlenme Dairesinden HaberlerBursa 13. Bölge Temsilciliğimizin Bölge Konseyi 14 Aralıkta YapılacakPancar Motor işçisinin Biriğini Hiç Bir Güç Bozamayacak.

8-9-3dba

12.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 39Eskişehir'de Toplu sözleşmeyi Biz Yapıyoruz.Nasas işçileri de BizimleBeldesan'da Toplu sözleşme imzalandı.Örgütlenme Dairesinden HaberlerSamsun Direnişinde 45. GÜN

8-9-2dba

27.11.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/ 51Philips Grevimiz Başarıyla Sona Erdi.Örgütlenme Dairesinden Haberler.Disk Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesinden Duyuru.Disk Dergisi İstek Formu.

8-7-3da

2.12.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/52Arçelik(Eskisehir) ile Sözleşme imzalandıÖrgütlenme Dairesinden HaberlerSungurlar Zaferi Sınıfsal Birlik ve Dayanışmanın Bir Ürünüdür.

8-7-5dba

19.12.1975

Sayı:975/ 54Cağdaş Metal-İş Sendikamıza katılma kararı aldı.Eğitsel çalışmalarımız başladı.Ege'de 300 işçi saflarımızdaPendik-İst. 4. Bölge Temsilciliğimizden haberler

8-2-2da

-.-.-

Kongreye İştirak Edecek Delegeler(Asil - Yedek) Ve İşyerlerine Ait Liste

1-10-1a

-.-.-

Sendikalar Ve Fabrika Müdürleri İle İlgili Liste(2 Sayfa)

1-11-1a

-.-.-

Kongreye Katılacak İşyerlerinin İsim Ve Üye Sayısının Listesi(2 Sayfa)

1-12-1a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (A-Ak) (1-23)

13-1-1a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ak-Al) (24-46)

13-1-2a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Al-An) (47-69)

13-1-3a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (An-Ar) (70-92)

13-1-4a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ar-As) (93-115)

13-1-5a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (As-Az) (116-139)

13-2-1a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Az-Azo) (140-143)

13-2-2a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup B. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ba-Bay) (114-166)

13-2-3a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup B. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Bay-Boh) (167-189)

13-2-4a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup B. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Bom-Büt) (190-213)

13-2-5a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup C. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ca-Çam) (214-237)

13-3-1a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup C. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Çat-Çet) (238-260)

13-3-2a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup C. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Çet-Çuk) (261-279)

13-3-3a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup D. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Da-Dem) (280-302)

13-3-4a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup D. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Den-Dol) (303/325)

13-3-5a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup D. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Dom-Düm) (326-337)

13-4-1a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (E.C.A-El) (338/360)

13-4-2a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (El-Els) (361/383)

13-4-3a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Els-Em) (384-406)

13-4-4a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Em-Er) (407-429)

13-4-5a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Er-Es) (430-452)

13-5-1a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Es-Ez) (453-467)

13-5-2a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup F. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Faa-Fil) (468-490)

13-5-3a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup F. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Fon-Fu) (491-498)

13-5-4a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup G. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ga-Ger) (499-521)

13-5-5a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup G. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Gı-Gür) (522-544)

13-6-1a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup G. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Gür-Güv) (545-554)

13-6-2a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup H. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Had-Hel) (555-577)

13-6-3a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup H. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (He-Hü) (578-597)

13-6-4a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup İ. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (I-İl) (598-620)

13-6-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup İ. (İlk-İst.) (621-643)

13-7-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup İ. (İş-İz) (644-656)

13-7-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup K. (Kad-Kar) (621-683)

13-7-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup K. (Kar-Ker) (684-706)

13-7-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup K. (Kesi-Kra) (707-729)

13-7-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup K. (Kro-Küs) (730-737)

13-8-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup L. (La-Li) (738-749)

13-8-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (M.E.B-M.Ş.M) (750-772)

13-8-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (M.Ş.M-Mak) (773-795)

13-8-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (Mak-Med) (796-818)

13-8-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (Meh-Met) (819-841)

13-9-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (Met-Moiz) (842-864)

13-9-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (Mot-Mut) (865-881)

13-9-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup N.(N.C.R-Nur) (882-904)

13-9-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup N.(Nur-Nus) (905-915)

13-9-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup J. (Jant-Jumb) (657-660)

13-10-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup O. (Od-Or) (916-938)

13-10-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup O. (Or-Oto) (939-961)

13-10-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup O. (Oto-Oys) (962-968)

13-10-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Ö. (Öm-Öz) (969-991)

13-10-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Ö. (Öz-Özy) (992-1001)

13-11-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup P. (P.E.A-Pol) (1002-1024)

13-11-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup P. (Pol-Pun) (1025-1045)

13-11-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup R. (Ra-Ro) (1046-1068)

13-11-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup R. (Ro-Ru) (1069-1071)

13-11-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (S.A.E-San) (1072-1094)

13-12-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (Sar-Ser) (1095-1117)

13-12-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (Ser-Sim) (1118-1140)

13-12-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (Sim-Sun) (1141-1163)

13-12-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (Sun-Süt) (1164-1177)

13-12-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Ş (Şaf-Şua) (1178-1196)

13-13-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (T.D.D-T.Z.D) (1197-1219)

13-13-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (T.Z.D-Tar) (1220-1242)

13-13-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tar-Tek) (1243-1265)

13-13-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tek-Tel) (1266-1288)

13-13-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tel-Tın) (1289-1311)

13-14-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tim-Tök) (1311-1333)

13-14-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tör-Tür) (1334-1356)

13-14-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tür-Trak) (1357-1375)

13-14-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup U (U.S.O-Uz) (1375-1387)

13-15-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Ü (Üç-Üs) (1388-1407)

13-15-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup V (Vah-Vol) (1408-1431)

13-15-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Y (Ya-Yıl) (1432-1454)

13-15-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Y (Yıl-Yüm) (1455-1469)

13-15-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Z (Zaf-Zir) (1470-1476)

13-15-6a