Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları

"Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları Saha Araştırması Sonuçları" raporunu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sendikamız “28 Nisan İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü” nedeniyle Araştırma Merkezimiz BİSAM ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Dairemiz ile Bilim Danışma Kurulumuzda yer alan İSİG alanındaki değerli hocalarımızın katkıları ile hazırlanan 

“Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları Saha Araştırması Sonuçları raporu kamuoyu ile paylaşılacaktır.

28 Nisan 2022, Perşembe

Saat: 11.00-13.00

TAXİM HİLL HOTEL
(Gümüşsuyu, Sıraselviler Cd. No:5 Beyoğlu/İstanbul)

P R O G R A M

Açılış

ADNAN SERDAROĞLU

(DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı)

 

Sunum

Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Kapsamı

DOÇ. DR. F. SERKAN ÖNGEL

 

Sunum

Metal İşçilerinin Sağlık Göstergeleri, İşyerinde Karşılaştıkları Riskler ve İşle ilgili Hastalıkları

ELİF HATMAN ALTUNDAŞ

Birleşik Metal-İş
Genel Yönetim Kurulu