"2020’lerin DİSK’i ve Emeğin Türkiye’si için omuz omuza"

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu (GBK) 2-3 Şubat 2020 tarihlerinde Bolu'da toplandı. GBK toplantısında, ülkemizin ve sendikal hareketin içinden geçtiği süreç, sendikalarımızın çalışmaları ve Konfederasyonumuz DİSK'in 16. Olağan Genel Kurulu değerlendirildi.

DİSK Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul hazırlık süreciyle ilgili bilgilendirme yaptığı toplantıda söz alan GBK üyeleri, ekonomik krize ve otoriter rejime karşı işçi sınıfının haklarını ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirebilmek için, 2020'lerin DİSK'inin örgütlenme ve mücadele stratejileri üzerine görüşlerini ifade ettiler.

GBK üyeleri, Genel Kurulda seçilecek organların sendikalarımızın mücadele birikimini ve DİSK'in birliğini yansıtması gerektiğinin altını çizdiler.

Bolu'daki GBK toplantısı kapsamında, DİSK Genel Kurulunda ilan edilecek bildirge ve tüzük değişikliği önerileri üzerine komisyon çalışmaları da yapıldı. Kararlar ve tüzük komisyonlarının çalışmalarında, genç ve kadın işçilerin örgütlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair tüzük değişiklikleri üzerinde mutabık kalındı.

GBK toplantısı kapsamında 16. Genel Kurulda ilan edilecek bildirge üzerine de çalışmalar yapıldı.

Bolu'daki DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 2020'lerin DİSK'ini ve Emeğin Türkiye'sini omuz omuza, birlik içerisinde inşa etme kararlılığı ile son buldu.