YanMenu

15
Haz

İstanbul Sözleşmesi bizimdir, bizim kalacak!...

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen ret kararını onadı.

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye’ydi.

Başta kadınlar olmak üzere şiddete uğrayan tüm bireyleri koruma altına alan önleme, koruma, destek, yasal tedbir ve bütüncül politikaları hayata geçirilmesi için devletin yükümlülüğünü ortaya koyan Sözleşme’nin 20 Mart 2021 gecesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edildiği duyuruldu.

Karar kadın hareketinin tepkisi ile karşılandı. Kadın örgütleri, sendikalar işyerlerinden ve alanlardan karara protestolarını yükseltti. Protestolar ülkenin dört bir tarafından devam ederken, hukuki mücadele de başlatıldı. Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için çok sayıda dava açıldı. Çok önemli, tarihi bir hukuki mücadele verildi. Yüzlerce feminist avukat duruşma salonlarını doldurdu. Danıştay görülen davalardan sonra Temmuz ayında kararın iptali talebini reddetti ve son olarak Danıştay İdari Dava Daireleri ret kararını uygun buldu. Böylece, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrılmış oldu.

Biz bitti demeden bitmez!

İstanbul Sözleşmesi’nden kadınların talebini ve Meclis’in iradesini hiçe sayarak, uluslararası hukuka ve anayasaya aykırı olarak çıkılması kabul edilemez. İstanbul sözleşmesinden çıkmak, AKP hükümetinin ve tek adam rejiminin kadın düşmanı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Bizler metal işçisi kadınlar olarak alınan bu hukuksuz karara karşı mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Yasa’nın etkin bir şekilde uygulanması talebimizi yükselteceğiz. 

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
KADIN KOMİSYONU