YanMenu

25
May

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Önlemleri Yük Değil, Zorunluluktur!

Kanun hükümlerinin oyuncak haline getirilmesi, işçilerin bir kısmının kapsam dışına itilip bazı İSG hizmetlerinden muaf tutulması kabul edilemez.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ YÜK DEĞİL, ZORUNLULUKTUR!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda esas olarak ekonomi alanında düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi kabul edildi. Bu torba kanunun içine İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör iş yerleri için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün ertelenmesi de bir kez daha eklendi.

Kanun hükmü, Meclis’te kabul edildikten sonra 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e ertelenecek. Böylece kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör iş yerleri için geçerli olan hüküm 12 yıldır yürürlüğe girememiş olacak.

Maliyet değil, Samimiyetsizlik!

30 Haziran 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İşçi sağlığı ve Güvenliği Kanun’un bazı hükümleri ötelenerek yürürlüğe girmişti. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerini ve kamu işyerlerini kapsayan bu madde ilk kez 30 Haziran 2014’tarihine ardından 1 Temmuz 2016’ya ardından 1 Temmuz 2017’ye 2020’ye son olarak da ardından 2023 ve şimdi ise 31 Aralık 2024 tarihine ertelenecek.

Resmi istatistik verilerine göre kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu, oransal olarak kadın işçilerin, çocuk işçiliğinin, hem de kayıtsız göçmen işçilerin yoğunlaştığı küçük işletmelerde yasanın ertelenmesi bu işyerlerinin aynı zamanda denetlenmemesi demektir.

Ötelemelerinin arkasında küçük işyerleri tehlikesiz algısının yaratılmasının yanı sıra küçük işletmelere ekonomik yük gelmesini engellemek olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelerin belini büken, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri değil, artan enflasyon, kira vb. artışlardır. Ülkenin yönetilemeyecek düzeye gelmiş olan kötü ekonomisidir.

Şimdi, tasarrufu işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinde aramak kötü bir işveren pratiğidir.

Erteleme Uygula!

Bir hükmün 6. kez ötelenmesi işçi sağlığı ve güvenliğinin devlet nezdinde ciddiyetsizliğini, samimiyetsizliğin bir göstergesidir. Her gün 6-7 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği ülkemiz koşullarında iş sağlığı ve güvenliği hükümleri başta kamu olmak üzere, sayıya bakılmaksızın tüm işçiler kapsayacak şekilde tüm hükümlerinin, işkolunun ve tehlike sınıfının ihtiyaçlarına göre titizlikle uygulanması gerekir.

Kanun hükümlerinin oyuncak haline getirilmesi, işçilerin bir kısmının kapsam dışına itilip bazı İSG hizmetlerinden muaf tutulması kabul edilemez.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu