YanMenu

17
Nis

Basın açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılan #EYT'li

Metal İşçileri, ANKARA’da…

1999 yılında emek örgütlerinin ve milyonlarca emekçinin itiraz ve protestosuna rağmen çıkarılan “Mezarda Emeklilik” olarak adlandırılan yasa nedeniyle emekli olmak için tüm şartları yerine getirmiş olmalarına rağmen;

#EmeklilikteYaşaTakılan milyonlarca emekçi, mağdur edilmektedir.


1999'da yapılan bu değişiklikle, çalışılırken devlet tarafından taahhüt edilen emeklilik hakkı YAŞ NEDENİYLE elinden alınmıştır.

Söz konusu düzenlemeyle YASA, çalışanların aleyhine olarak geçmişe yönelik uygulanmış ve hukukken, çıkarılan kanunun geçmişe etkili olamayacağı genel ilkesi de hiçe sayılmıştır.

Ayrıca yapılan değişikliğin sosyal devlet ve çalışanı koruma ilkesiyle; “Uyumlu, adil ve ölçülü olması” gerekirken, ne yazık ki bu değişiklik çok ciddi hak kayıplarına yol açması nedeniyle, sosyal hukuk devleti açısından kabul edilemez niteliktedir.

Gerek hukuk gerekse sosyal devletin temel ilkeleriyle ters düşen bu uygulamanın; yeniden düzenlenmesini ve 1999 öncesi sigortalı olan ve gerekli prim gün sayısını doldurup yaşa takılan herkesin emeklilik hakkından yararlanması gerektiğine inanıyoruz.

Bu sebeplerle, biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak; #EYT mağduriyeti yaşayan emekçilerin sesine ses vermeye çalışıyoruz.  1999 yılında çıkarılan kanunun geçmişe dönük uygulanmasına son verilerek YENİ bir düzenlemeyle bu haksızlığın bir an önce giderilmesini ve mağduriyetin sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Ülkenin dört bir yanında örgütlü olduğumuz fabrikalardaki #EYT mağduru üyelerimizin taleplerini içeren imzaları iletmek üzere;

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndayız…

21 Mart PERŞEMBE günü; Saat: 11.00’de

Metal işçileri ANKARA’da buluşuyor…

Bakanlık önünde düzenlenecek basın açıklamamıza DAVETLİSİNİZ…

Tarih:  21 Mart PERŞEMBE

Yer:      T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önü

Adres:  Emek Mahallesi 17. Cadde No: 13 Emek / ANKARA

Saat:     11.00

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmalar Merkezi (BİSAM) araştırmasının sonuçları, erkek işçinin kadın işçiye göre yüzde 16 daha fazla ücret aldığını ortaya koydu.