YanMenu

23
Tem

Asen Metal İşçilerinin Direnişi 100. Gününde

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Asen Metal fabrikasında çalışan işçilerin sendikamızda örgütlenme mücadelesi Mayıs ayında başarıyla sonuçlandı. Sendikamız yürütülen örgütlenme çalışmaları sonucu yasal çoğunluğu sağladı ve 6 Mayıs 2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı ve bakanlık yetkimizi belgeledi.

Örgütlenmeden haberdar olan Asen patronları 84 üyemizi hukuksuz bir biçimde işten çıkarttı. İşten çıkartılan 84 işçi 100 gündür Dilovası’nda Anayasal hakları için fabrikanın önünde direnişini sürdürüyor.


Asen işçileri, kölelik koşullarında çalışmaya, işverenin keyfi tutumlarına, işçiyi hor gören ve insan yerine koymayan tavırlarına, yaptığı haksızlıklara artık yeter diyerek sendikalaştılar.

Asen işçileri, sefalet düzeyindeki ücretlerini sendikalaşarak iyileştirmek istediler.

İşçilerin de fabrikada temsiliyeti olsun, işverenin iki dudağı arasında güvencesiz çalışmak yerine işten atılma korkusu yaşamadan çalışmak istedikleri için sendikalaştılar.

Asen işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alındığı bir işyerinde çalışmak istedikleri, çalışırken ölmek istemedikleri için sendikalaştılar.

Asen işçileri, işverenleri için fabrikaya emek veren, alın teri döken işçilerin ne şartlarda çalıştığının da, canlarının da bir önemi olmadığını biliyordu.

Öyle ki, işçileri sendika hakkını engellemek için her türlü hukuksuzluğa başvuran Asen işvereni bir işçi kardeşimizin canına mal oldu. Direnişin 86. Gününde işten atılan işçilerin yerine bir buçuk ay önce işe alınan işçi kardeşimiz, preste sıkışarak can verdi.

Sırf sendikalaşan işçilerin haklarını tanımamak, sendikayı kabul etmemek adına işbaşı eğitimleri verilmeden, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırıldı.

İşverenin sendikasızlaştırma inadı, Asen Metal’de iş cinayeti getirdi.

Patronların işçilere karşı işlediği tüm suçlar cezasız kalıyor. Elbette, Asen işvereni işçileri değil patronları koruyan yasalardan güç alıyor.

İşten atmalar, baskılar, sendikanın yetkisine itirazlar, sağlıksız koşullarda işçi çalıştırmak işverenler için kural haline geliyor. Kural tanımazlık kural haline geldikçe patronlar daha da pervasızlaşıyor, hukuk ayaklar altına alınıyor. Yetkililer ise işçilerin haklarının ayaklar altına alınmasını sadece seyrediyor.

Asen işçileri fabrikanın içinde ve önünde onuruyla oynanmasına asla izin vermedi, haksızlıkların önünde eğilmedi. Tek istedikleri sendika haklarının tanınması. Toplu sözleşmeli, güvenceli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmak.

Asen işçileri inatla ve inançla sürdürdüğü haklı mücadelesinde 100 günü devirdi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak, Asen Metal işçilerinin insanca bir yaşam ve sendika hakkı için 100 günü deviren mücadelesi zaferle sonuçlanana dek yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Ve biz kazanacağız!

Birleşik Metal-İş

Genel Yönetim Kurulu