Çorum Meydanında metal işçilerinin sloganları...

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 16 Aralık Çarşamba günü, direnişçi Ekmekçioğulları işçileriyle birlikte Çorum Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı.

Çorum’da faaliyet yürüten Ekmekçioğulları Metal ve Kimya San. Tic. A.Ş. işçileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni için sendikalaşmaya karar verdiler. İşyerinde çalışan işçilerin neredeyse tamamı sendikamıza üye oldu.
Sendikamız, işyerinde yasanın aradığı çoğunluk üyenin sağlandığının tespit edilmesi için 30 Kasım 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulundu. Bakanlık, incelemesini tamamladıktan sonra işyerinde sendikamızın yasal çoğunluğa sahip olduğunu tespit etti ve 4 Aralık 2020 tarihinde yetki tespit belgesini verdi.
Sendikamız yetki müracaatının hemen ardından, üyelerimizi temsilen Ekmekçioğulları Metal yönetim kurulu başkanı Rüstem Ekmekçi ile temasa geçmiş, karşılıklı saygı ve diyalog içerisinde işyerinde sendikal düzenin barışçıl bir biçimde tesisi için bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Bu görüşmede şirket yönetim kurulu başkanı Rüstem Ekmekçi, işçilerin Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sendikalaşma hakkına net bir tavırla saygı duymayacağını ifade etmiştir.
Rüstem Ekmekçi bu görüşmede, sendikayı tanımayacağını belirtmesinin yanı sıra, kendi ifadesiyle “fabrikada kıyım yapacağını” söyleyerek işleyeceği sendikal suçların itirafını yapmıştır.
Oysa ki, Türk Ceza Kanunu’nun “Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” başlıklı 118. maddesine göre “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.
Ne yazık ki, başta Rüstem Ekmekçi olmak üzere Ekmekçioğulları şirket yönetimi insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı için sendikalaşan işçileri cezalandırmayı, açıkça suç işlemeyi tercih etmiştir.
Ekmekçioğulları Metal işverenleri 7 Aralık 2020 tarihinde başlayan işçi kıyımında sendikamız üyesi 86 işçiyi “yüz kızartıcı suç” bildirimiyle tazminatsız işten çıkardı. Üyelerimiz işten çıkarmanın “yasak” olduğu salgın koşullarında işinden, ekmeğinden edilerek işten çıkartılmıştır.
Tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler ne ücretsiz izin ödeneğinden ne de işsizlik maaşından faydalanabilmektedir. Ekmekçioğulları işverenleri “ben yasa da, hukuk da tanımam” diyerek işçileri kapının önüne koymuştur.
Ekmekçioğulları Metal işçileri kimyasal malzemelerle, asitle, zehirli hava soluyarak çalışıyor. İş kazası ve meslek hastalığı riski altında yıllarca bu fabrikaya emek verdiler, alın teri döktüler. Ekmekçioğulları işçileri bu zamana kadar gösterdikleri özverili çalışmanın karşılığını ne yazık ki alamadılar, üstüne insan yerine konulmadan çalıştılar.
İşçiler ekmeklerini bir dilim büyütmek, en önemlisi de insanca muamele görmek istedikleri için sendikalaştılar. Çorumlu işçileri köle yerine koyarak bunca yıl kötü koşullarda çalıştıran Rüstem Ekmekçi ise sadece yasal haklarını kullandıkları için gözünü bile kırpmadan “86 aileyi” açlığa terk etmiştir. Üstelik sendikalaşamaya karşı bu kadar tahammülsüz olan işyerinin kendisi sendikalı, Ekmekçioğulları Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS üyesidir.
Ekmekçioğulları Metal işçileri haklıdır. Atılan tüm işçiler işbaşı yaptırılmalı ve sendika hakları tanınmalıdır. Pandemi ve kış koşullarında yüze yakın işçi her sabah işe gider gibi fabrika önüne gelerek bu hukuksuzluğun son bulması için mücadelesini sürdürecektir. Birleşik Metal-İş sendikası olarak biz de Ekmekçioğulları işçilerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz kazanacağız.