Genel Merkez Yöneticileri Özgeçmişleri

GENEL BAŞKAN: ADNAN SERDAROĞLU

1961 Aralık ayında Kırşehir’in Kaman ilçesinde dünyaya geldi. 
Lise öğrenimini tamamladıktan sonra yetmişli yılların siyasi kargaşası içinde eğitimini daha fazla devam 
ettiremedi. 
Geçici çeşitli işlerden sonra askerlik dönüşü Sapanca Sagman işyerinde işçi olarak işe başladı. 
Sendikal örgütlenme sonucu buradan işten çıkartıldı.
Daha sonra birkaç yerden yine aynı nedenlerle işten çıkartıldı. 
Son olarak Çolakoğlu işyerinde işyeri temsilcisi olarak çalışırken sendikanın Gebze Şube Mali Sekreterliğine 
seçildi. 
Şubede 13 yıl çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Genel Başkanlığa seçildi. 
DİSK Genel Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. 
2011 ve 2015 ve 2019 yılllarında tekrar Sendikamız Genel Başkanlığı görevine seçildi.


GENEL MALİ SEKRETER: ALİ GÜNDÜZ

1967 Sakarya doğumlu.
Çalışma hayatına 1988 yılında başladı. Çeşitli fabrikalarda çalıştıktan sonra 1994 yılında Yücel Boru'da işe başladı. 1998 yılında seçildiği işyeri baştemsilcilik görevini 7 dönem (14 yıl) sürdürdü. 
Şube amatör yöneticiliği, Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu.
16. ve 17. Gebze Şube Olağan Kongrelerinde Şube Mali Sekreterliğine seçildi.
19. ve 20. Merkez Genel Kurulunda Genel Mali Sekreterliğe seçilerek Genel Merkezde görev aldı.

GENEL SEKRETER: ÖZKAN ATAR

 

1969 İzmir doğumlu. 
1983 yılında BMC işyerinde Torna-tesviye bölümünde çıraklık eğitimine başladı. 1988 yılına kadar aynı 
işyerinde çalıştı.
Askerlik görevini yaptıktan sonra 1991 yılında İzmir’de bulunan Şenkaya Çelik Döküm ve Yedek Parça 
Fabrikasında tornacı olarak çalışmaya başladı. 
1993 yılında işyeri temsilciliği 1995 yılında baştemsilcilik görevine seçildi. 
1997 yılında İzmir Şube 7. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliği’ne yine aynı yıl 14. Merkez Genel 
Kurulundan sonra İzmir Şube Başkanlığına seçildi. 
2003 yılında 16. Merkez Genel Kurulunda Genel Örgütlenme sekreterliğine seçildi. 
17. ve 18. Merkez Genel Kurulunda aynı göreve tekrar seçildi.
2015 ve 2019 yıllarında yapılan Genel Kurullarda, Genel Sekreterlik görevine seçildi.


GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERi: HAMİ BALTACI

1964 Bayburt doğumlu.
İlk ve ortaokul tahsilinin ardından ve askerlik sonrası pek çok farklı işyerinde çalıştı.
Bugünkü adı Bekaert olan Beksa işyerinde çalışırken, işyeri temsilcisi ve  ardından baştemsilci seçildi. 
2007 ve 2011 yıllarında yapılan Kocaeli Şube Genel Kurullarında Şube Başkanlığına seçildi.
2015 ve 2019 Genel Kurullarında, Genel Örgütlenme Sekreterliği görevine seçildi.

GENEL EĞİTİM SEKRETERi: SEYFETTİN GÜLENGÜL

1965 Van doğumlu. 
Lise tahsilini Van Merkez’de tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde iki yıl okudu ve 
çeşitli işlerde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1991 yılında Sağlık Bakanlığı Depo Tamirhane Müdürlüğünde çalışmaya 
başladı ve işyeri temsilciliğine seçildi.
Sonraki yıllarda, Anadolu Şube kongrelerinde Şube Denetleme, Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine seçildi. 
2003 yılında yapılan Şube kongresinde Şube Eğitim Sekreterliğine ve ardından Şube Sekreterliği görevine 
seçildi.
2007 ve 2011 yıllarında yapılan Şube kongrelerinde Şube Başkanlığına seçildi. 
Aralık 2011 tarihlerinde yapılan 18. Genel Kurulumuzda Genel Eğitim Sekreterliği görevine seçildi.
19. ve 20. Genel Kurulda da, aynı göreve seçildi.