YanMenu

15
Haz

Avrupa Komisyonu'ndan, Kasım ayında gözaltına alınmamıza ilişkin yanıt...

Kasım ayında Gebze'de Ankara yürüyüşü sırasında yaşanan gözaltıların ardından CGT, Avrupa Komisyonu başkanına bir mektup göndermişti. Mektuba yanıt Komisyon Başkanı'ndan gelmişti. 5 Mart'ta, Genişleme Komiserliği de bir cevap gönderdi:

"AVRUPA KOMİSYONU
Komşuluk Politikaları Ve Genişleme Müzakereleri Müsteşarlığı

Sayın Genel Sekreter,

26 Kasım 2020 tarihli, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel’e hitaben Türkiye’deki sendikal hakların durumuna ilişkin ilgili yazmış olduğunuz mektubunuz için teşekkür ederiz. Kendileri benden size bu konuda cevap vermemi istediler.

Türkiye’de sendika Birleşik Metal İş’in üyelerinin 24 Kasım 2020’de bir eylemde tutuklanması ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu birimlerine tutuklanan sendikacıların ertesi gün salıverildikleri bilgisi verildi.

Avrupa Komisyonu özellikle son yıllarda Türkiye’de sendikal hakların güvencesiz durumunun farkındadır. 6 Ekim 2020’de yayınlanan raporunda Avrupa Komisyonu Türkiye’yi sendikal hakların kullanılmasının ve ikili ve üçlü sosyal diyalogun önündeki engellerin kaldırılmasına çağırmıştır. Rapor sendikacılara yönelik işverenler tarafından uygulanan ayrımcılığın ve bazı sendika üyelerinin keyfi işten çıkarmalara, baskılara maruz kaldığını ve barışçıl sendika faaliyetlerinin gözaltılarla sonlandığını belirtmektedir.

Bu tarz uygulamalar Türkiye’nin de hayata geçirmeyi taahhüt ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun çalışma standartlarını ihlal etmektedir. Birleşik Metal İş sendikası yetkililerinin Kasım ayında yaşanan olayı ILO’nun Türkiye ofisine aktardıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Avrupa Komisyonu, vaka ILO’nun denetim mekanizmalarına aktarıldığında yakından takip edecektir.

Sizi Türkiye’deki sendikal hakların ihlallerini yakından takip edeceğimize temin ederiz.

Lütfen en derin saygılarımı kabul ediniz.
Maciej Popowski"