YanMenu

25
May

Basın açıklaması

 • İşçilere çıkış tebligatları çağrıldıkları bir otelde taşeron avukatları tarafından yapıldı.
 • İşten çıkarılan işçi sayısı yüzün üzerinde.
 • İşten çıkarılan işiler bu sabah fabrikanın önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.
 • Farplas Otomotiv’de mücadele işten atmalara, baskıya ve hukuksuzluğa rağmen tüm kararlılığı ile devam ediyor.

  Geçtiğimiz hafta ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için demokratik tepkilerini gösteren Farplas Otomotiv ve bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık iki bin işçi, kendilerine verilen sözlere rağmen yeni bir haksızlık ve saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Dün çeşitli bölümlerden işçilere, çağrıldıkları bir otelde taşeron firmaların avukatları tarafından işten çıkış tebligatları yapıldı. Şu ana kadar bu yöntemle işten çıkarılan işçi sayısı yüzü geçti.

  Farplas Otomotiv işvereni işçilerin taleplerini dikkate almak, sendikalı çalışma isteğine saygı göstermek yerine, geçmişte olduğu gibi yine işçilere saldırmayı tercih etti. İşyerini iş kanununa aykırı şekilde taşeron şirketlere bölen, bu şirketleri de farklı işkollarında göstererek işçilerin sendikalaşmasını bugüne kadar önlemeyi başaran şirket, şimdi de işten çıkarmalarla sendikalaşmayı önlemeye çalışıyor.

  Çıkışlar, işçilere korku vermek için yapılıyor. İşçiler tazminatsız çıkarılıyor ve aynı zamanda üretim kaybı gerekçesiyle şirketin kendilerinden tazminat talep edebileceği tehdidi yapılıyor. Oysa ne tazminatsız işten çıkarma, ne de işçilerden tazminat talep edilmesi yasal değildir. Sadece işçileri sindirme amacı taşımaktadır. Farplas işçileri bu durumun farkındadır.

  Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Farplas Otomotiv işçileri sendikamızla birlikte mücadeleye devam edecek.

  İşten atılan işçiler bu sabah sendikamızın bölgede örgütlü olduğu fabrikalardan temsilcilerin de katılımıyla Farplas’ın önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.

  Sendikamız, şirketin taşeronlara bölünerek sendikasızlaştırma girişimini, aşmayı başarmıştır. Şimdi de işten çıkarma engelini aşacağız.

  Farplas Otomotiv işçilerinin sendikalı çalışmak için verdiği zorlu mücadele devam edecek. İşten çıkarmalar bu mücadeleyi sadece büyütür. Farplas’a sendikanın girmesi bu kez önlenemeyecek.

  BİRLEŞİK METAL-İŞ
  Genel Yönetim Kurulu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 30 Temmuz 2021 günü TTB Genel Merkezi’nde aşılamanın hızlandırılıp yaygınlaştırılması başta olmak üzere salgından çıkış yolunu işaret eden bir basın toplantısı düzenledi.


Ortak açıklama:

Salgından Çıkışın Yolu Bellidir!

Türkiye’de 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla tüm sınırlamaların kalktığı, sınırların ardına kadar açıldığı gün 5.288 olarak bildirilen, sonraki birkaç günde dört binli rakamlara düşen COVID-19 vaka sayıları; Sağlık Bakanlığı’nın resmî rakamları ile dahi en az dört kat artarak 22 bini geçmiş bulunmaktadır. Çok daha bulaştırıcı olduğu bilinen Delta türü ise hâkim tür olma yolunda hızla ilerliyor.

İktidar güvenlikçi aç-kapa ve şeffaflıktan yoksun politikalarıyla toplumda belirsizliği körükleyip duyarsızlığa yol açarken artan vakalar ve yeterli yaygınlık ve hıza ulaşamayan aşılama ile yurttaşlarımızın sağlıklı yaşam hakkını ihlal etmeye devam ediyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, aşı çağrısı yapmaktan dahi uzak duran iktidar, yurttaşları sorumlu olmaya çağırdığında, samimiyetten uzak bu tutum, insanların tepkilerine yol açıyor.

Salgının başından beri verileri gizleyen, emek ve meslek örgütleriyle toplumun tamamını salgınla mücadelenin dışında tutan iktidarın bizatihi kendisidir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, insanları sorumlu olmaya çağırdıklarında bu çağrının karşılık bulmayacağı açıktır. Her alevlenmede yükümlülüğünü yerine getirmeyen, bilimsel bilgi değil politik tercihleriyle hareket eden iktidarın her COVID-19 hastasında ve bu hastalığa bağlı ölümlerde sorumluluğu vardır. İktidar aşılama konusunda da başından beri belirsizliği derinleştiren yaklaşımı ile toplumda aşı tereddüdüne yol açmış, aşı karşıtlarının işini kolaylaştırmıştır. Sorumlu politikalarla bilgi edinme hakkımızı önceleyen bir yaklaşım yerine aşıların ne zaman geleceği, miktarı ve bilimsel değerlendirme süreçlerinin toplumla paylaşılmamasının bedeli ne yazık ki ağır oldu ve biz bu bedeli ödemeye hâlâ devam ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın elinde veriler olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından salgının başından beri yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ek hastalıklar gibi verilerin yeterince paylaşılmaması (kısıtlı veri paylaşılması) salgının etkin bir şekilde kontrol edilmesinde alınacak önlemlerin belirlenmesini geciktirdi ya da önledi. Aynı durum aşılama sürecinde de devam etmektedir. Aşılama başladıktan sonra aşının salgın üzerine etkisinden yan etkisine kadar aşı ve bağışıklama ile ilgili bilgiler yeterince paylaşılsaydı, toplumda oluşan aşı tereddüdü aşılabilir, aşı karşıtlarının bilgiyi çarpıtarak oluşturduğu korku iklimini yok edebilirdi. Bilgi edinme hakkımızı yok sayma davranışı, sağlıklı yaşam hakkı ihlaline dönüşmüştür. Sağlık Bakanlığı halen bir aşı programı ya da kampanya ortaya koyamamış, yalnızca Sağlık Bakanı’nın attığı “tweet”lerle aşı programı yürütmeye çalışmaktadır. İktidarın diğer bileşenlerinin ise aşıya çağrı ya da aşı çalışmalarında sessizlikleri dikkat çekicidir. Toplumun Sağlık Bakanlığı bilim heyetinin de salgınla mücadeledeki yanlışlarla ilgili sesini duyması, tutum ve görüşlerini öğrenmesi elzemdir.

Salgında insanlar, anlamlı hiçbir sosyal ve ekonomik desteğe ulaşamadan, gittikçe daha da güvencesizleştirilen çalışma koşullarında ve açlıkla salgın arasında seçim yapmaya zorlanarak yaşam mücadelesi verdi. Hep birlikte intiharlarda artışla, yokluğun yoksulluğun derinleşmesiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Güvencesiz, işinden olmamak için hastalığını gizleyen, salgına uygun önlemlerin alınmadığı toplu taşımalarla kalabalıkların içinde çalışmaya zorlanan insanlar, iktidarın “koruma” adı altında ayrımcılıkla evlerine kapattıkları yakınlarına bu virüsü taşımaya, sonra da sevdiklerine hastalık bulaştırmanın yüküyle baş başa kalmaya terk edildiler.

Sağlık çalışanları her alevlenmede yükleri daha da ağırlaşarak ama tüm haklardan yoksun bırakılarak çalıştırıldı. Yetmedi, salgınla mücadelede en önemli yerde olan; ama sağlık çalışanlarını tüketme projesi ile çoktan güvencesiz bırakılmış, yalnızlaştırılmış birinci basamak sağlık emekçileri cezalandırma yönergeleriyle karşı karşıya bırakıldı. Aile hekimliği binaları, soğuk zincir dolapları gibi birçok fiziksel ihtiyaç defalardır yaptığımız çağrı ve uyarılara rağmen düzeltilmemiş; salgına uygun düzenlemeler yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı ve iktidar, Dünya Sağlık Örgütü’nün dahi salgınla mücadelede olmazsa olmazlar arasında saydığı toplum ve sağlık emek örgütlerinin katılımı için yaptığımız çağrılara da kulak tıkamaktadır.

Salgınla mücadele etme yerine durumu idare etme politikaları bu topraklarda 150 binden fazla insanımızın fazladan ölümüne, milyonlarca insanın hastalanmasına neden oldu. Üzülerek söylemeliyiz ki tüm bunların yanında kronik hastalıkların bedeli sonradan anlaşılacaktır.

Salgından çıkışın yolu bellidir;

 1. Bilimsel temellere dayandırılmış bir sürveyans sistemi ve filyasyon ile hasta ve temaslılarının saptanıp izlenmesi, bu izlemin uygun kamusal koşullarda yapılması,
 2. İhtiyaç duyan hasta ve temaslılara sosyal ve ekonomik desteğin verilmesi,
 3. Aşılamanın hızlanması ve yaygınlaşması için etkili bir aşılama kampanyası başlatılması,
 4. Toplumda aşılamaya güvenin artırılabilmesi için aşılama ve etkisi ile ilgili bilimsel bilginin gizlenmeden paylaşılması, toplum temsilcilerinin bağışıklama hizmetlerine katılması, yazılı görsel ve sanal medyanın etkin bir şekilde kullanılması,
 5. Pandeminin başından beri hastalıktan korunmada etkinliği gösterilmiş olan kişisel ve kurumsal önlemlere (maske, mesafe, hijyen, havalandırma, kapalı ve kalabalıklardan uzak durma vb) devam edilmesi,
 6. Sermayenin insafına terk edilen toplumun, sermayenin kâr alanı kılınan sağlığın yeniden bedensel, ruhsal, sosyal ve siyasal iyilik halini koruyacak demokrasi, adalet, özgürlük ve barış temelinde kurulması,
 7. Salgınla mücadelenin sağlık emek örgütleri ve toplum temsilcileriyle birlikte yürütülmesi önerilir. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Tabipleri Birliği

Ekmekçioğulları işçileri patron Rüstem Ekmekçi tarafından sendikalaştıkları için cezalandırıldılar, 78 gündür açlığa terk edildiler. Dünden itibaren de işçiler Cumhuriyet Halk Partisi Çorum il binasında açlık grevini başlayarak CHP’li yetkilileri adım atmaya çağırıyor.


CHP’den adım atmasını bekliyoruz çünkü;

Çorum CHP İl Başkanı ve Çorum Merkez İlçe Başkanı Ekmekçioğulları ailesindendir.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz Rüstem Ekmekçi’yle akrabadır.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl binasında başlattığımız eylemin ardından yaptığı açıklamada “İşçi de bizim, işveren de bizim. Bizler hakim, savcı, yargıç değiliz. Bu konuda karar verme yetkimiz yok. Olay yargıya intikal etmiştir.” açıklamasında bulundu.

Bu sözler “Biz Rüstem Ekmekçinin işlediği suçları görmezden geliyoruz” demektir.

Ekmekçioğulları işçilerinin haklılığını ortadır. 90 işçi sendikaya üye olduğu için işten atıldı.

İşçilerin yaşadığı zulmü anlamak, onların yanında olmak için hakim, savcı olmaya gerek yok. Rüstem Ekmekçi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde işlediği suçların cezasını zaten en ağır biçimde ödeyecektir. Acil olan bugün işçilere el uzatmak, işlerine geri dönebilmeleri için mücadelelerine katkıda bulunabilmektedir. Ekmekçioğulları fabrikasına yıllardır emek verip, alın teri döküp büyüten işçiler neden “Ahlak ve İyi niyet kurallarına aykırılık” gerekçesiyle kapının önüne koyulmuştur?

Rüstem Ekmekçi işlediği suçları, işçileri tazminatsız işten çıkararak örtmeye çalışmıştır.

CHP Çorum yetkilileri ise adalete güveniyoruz diyerek, Rüstem Ekmekçi’yi korumaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden sorunun etrafından dolaşmadan biran önce bu zulme son verecek sağduyulu girişimlerini yapmalarını bekliyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

Sendikamız Gebze 2 Nolu Şubesinin örgütlendiği Baldur Süspansiyon Üretim San. Tic. A.Ş. firmasındaki hukuksuzluklara mahkeme kararı ile DUR denilmiştir.

Sendikamız tarafından yapılan girişimlerle grevdeki işyerinde greve çıkan işçilerin yerine işçi çalıştırılamayacağına ilişkin yasa hükmüne aykırı davranan işverenliğin girişimi tespit edilmiş ve tespit edilen haksızlıkların önlenmesi için Kocaeli 5. İş Mahkemesine yapılan tedbir başvurumuz mahkemece kabul edilmiştir.


Bilindiği gibi işverenliğin bu hukuksuz girişimleri bundan dört yıl önce 2017 yılı Ocak ayında yetkili sendika olduğumuzun bakanlıkça onaylanmasından itibaren başlamıştı. Yasanın istediği çoğunluğu elde ettiğimiz Bakanlıkça da tespit edilmesine karşın, açtığı haksız davalarla 2020 yılı Haziran ayına kadar uzattığı hukuki süreç yine bir mahkeme kararı ile sona ermiş sendikamızın yetkili olduğu kararA bağlanmıştı.

Bu tarihten sonra toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hiçbir teklif sunmayan ve sendikamızın tekliflerini de kabul etmeyen işverenin bu uzlaşmaz tutumu karşısında grev kararı alınmıştır.

İşverenin beyaz yakalı işçiler üzerinden oluşturduğu talep üzerine yapılan grev oylamasında büyük çoğunluk “greve evet” demiş ve 25.12.2020 tarihinde grev uygulanmaya başlanmıştır.

2020 yılı Ekim ayında içerisinde iki temsilcimizin de bulunduğu 5 üyemizi haksız yere işten çıkaran işveren, grev günü sabah 05:00'te kanuna aykırı biçimde dışarıdan işçi getirerek greve çıkan işçilerin yerine çalıştırmak istemiştir. Bu kanunsuz girişimin yanında 16 üyemizi daha haksız ve gerçeğe aykırı bahanelerle işten çıkaran işveren, grev sürecinde de ülkemiz yasalarına saygı duymamış, adeta muz cumhuriyetindeymişçesine keyfi uygulamalara girişmiştir.

İşverenliğin yaptığı bütün bu hukuk tanımaz uygulamalar Sendikamız tarafından yapılan girişimler sonucunda mahkeme kararı ile tespit edilmiş ve tespit edilen haksızlıkların önlenmesi için Kocaeli 5. İş Mahkemesine yapılan tedbir başvurumuz mahkemece kabul edilmiştir.

Mahkemece verilen karara göre;

 • Grevden sonra işe alınan işçilerin, grevdeki işçilerin işlerinde çalıştırılmasının önlenmesine, Greve çıkan işçilerin işlerinin başka işçilere yaptırılmasının önlenmesine,
 • İçerisinde iki İspanya vatandaşı işçinin de olduğu beyaz yakalı işçilerin grevdeki işçilerin yerine çalıştırılmasının yasaklanmasına,
 • İşyerine yasa dışı ürün girişinin ve çıkışının engellenmesine,
 • Grev gözcülerinin fabrika bahçesini ve üretim alanını görmelerini engellemek üzere takılan suni çimlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Verilen karar, elindeki en güçlü silahı grev olan işçilerin bu yasal haklarını kullanırken ne kadar farklı ve haksız saldırılara maruz kaldığının teyit edilmesi anlamını da taşımaktadır. Bu karar aynı zamanda işçilere karşı yapılan haksızlıkların tespitinin ve engellenmesinin önemini de göstermektedir.

Bakanlık ve mahkemelerin etkin bir şekilde hukuksuzluklara müdahale etmesi ile daha adil bir çalışma ortamı oluşacağına inanıyoruz.

Grev süresince işçileri tek tek arayarak işbaşı yapmaları için çağrı yapan işverenlik bu karardan sonra artık umarız ki gerçek muhatabın DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlenmiş işçiler olduğu gerçeğini görür ve sendikamızla görüşmelere başlar.

Sendikamız Mahkeme kararının yerine getirilmesi için gerekenleri yapacak ve sürecin sıkı takipçisi olmaya devam edecektir.

Biz çalışma barışının yeniden tesisi adına Baldur işverenini işçilerin Anayasal haklarını tanımamaktaki anlaşılmaz ısrarına son vererek ülkemiz yasalarına saygılı davranmaya ve anlaşmazlıklarımızı masada sonlandırmaya çağırıyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu