YanMenu

23
Mar

İktidar ve İşverenler Kazanılmış Haklarımıza El Uzatıyor Kıdem Tazminatına Darbe Vuracak Düzenleme Meclisten Çekilmelidir

İktidar partisi ve ortağı birlikte bir torba yasa hazırladı.

İçinde kıdem tazminatı hakkımız başta olmak üzere temel haklarımıza darbe vuracak düzenlemeler ve patronlara bizim cebimizden verilmesi öngörülen milyarlarca lira teşvik var.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan tüm itirazlara rağmen virgülüne dokunulmadan geçen bu torba yasa tasarısı önümüzdeki hafta meclis genel kurulunda görüşülecek.

Torba yasada aleyhimize olan düzenlemeleri işçiler olarak kabul etmemiz mümkün değildir. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi kazanılmış haklarımı hedef alan her girişime karşı mücadele etmek ve direnmek meşru hakkımızdır.


Bu tasarı en başta kıdem tazminatlarımızı yeniden gündeme getiriyor.

Kıdem tazminatını dinamitleyecek düzenleme 25 yaş altı 50 yaş üzeri işçilerin belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılmasında sınırın kaldırılmasıdır.

Oysa belirli süreli iş sözleşmesi istisnai bir sözleşmedir.

Her işte yapılamaz.

Üst üste tekrarlanamaz.

Ve bu sözleşmeyle çalıştırılan işçiler ihbar ve kıdem tazminatı alamaz.

Şimdi, 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçiler için bu koşulları ortadan kaldırarak onların ihbar ve kıdem tazminatı hakkını tümüyle ortadan kaldırmak istiyorlar.

Anlaşılan kıdem tazminatımızı ortadan kaldırmaya genç işçi kardeşlerimizden, 50 yaş üzerindeki mesai arkadaşlarımızdan başlamak istiyorlar.

Kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz.

Tasarıda yer alan bir başka hak gaspı yine genç işçilere yönelik sosyal güvenlik hakkının tırpanlanmasıdır.

Teklife göre, 25 yaşın altında ve ay içerisinde çalıştığı saatler toplamı 10 günden az olan işçinin işvereni, yaşlılık aylığı primi ödemeyecek.

Bu işçiler emeklilik primini kendi cebinden ödemek zorunda kalacak.

Bunun anlamı, 25 yaş altındaki işçilerin çalışma yaşamına girmiş olmasına rağmen emeklilik hesabında bu yılların dikkate alınmaması demektir.

Kıdem tazminatının yanında bir başka büyük hak kaybı, işçilerin esnek çalıştırılmasının yaygınlaşmasına neden olacak kısmi süreli çalışmaya geçişin teşvik edilmesidir.

Part-time olarak da bilinen bu çalışma biçimine geçmeyi kabul eden işçilere ödediği gelir vergisinden muaf olacağı söylenecek ama gerçekte bu işçilerin gelirleri azalacak.

Üstelik kıdem tazminatı hesabında son alınan ücret geçerli olduğundan kıdem tazminatı miktarı da düşecek.

Tasarıda daha fazlası da var.

Kaçak işçi çalıştıran işverenlere af var.

Sigortasız çalıştırılan işçinin geriye dönük haklarını talep etmesine yasak var.

Bizlerin her ay aldığımız ücretler üzerinden düzenli gelir vergisi kesilirken, işverenlerin kurumlar vergisinde 5 puan düşüş var.

Patronlara prim, vergi ve stopaj destekleri var.

İşverenlere teşvikler artırılırken,

Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler dahi ödüllendirilirken,

Biz işçilerin kıdem tazminatlarının ve emeklilik haklarının parça parça kaldırılmasını hedeflemek haksızlıktır, hukuksuzluktur, vicdansızlıktır.

Artık yeter.

Kazanılmış haklarımızdan elinizi çekin.

İktidarı ve işverenleri bir kez daha uyarıyoruz:

Çocuklarımızın emanetinin ve geleceğimizin gasp edilmesine sessiz kalmayacağız!

BİRLEŞİK METAL-İŞ

Genel Yönetim Kurulu