YanMenu

17
Nis

Basın açıklaması

Salgınlara karşı en etkin ve güvenilir korumanın aşı olduğu insanlık tarihinin tecrübelerinden bilinirken, birçok ülkede yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayan aşılama çalışmaları ülkemizde siyasi iktidarın açık ve şeffaf olmayan tutumu nedeniyle tartışmaların merkezindedir.

İnsanlığın tüm dünyada pandeminin yarattığı büyük sorunlarla yüz yüze kaldığı, her açıdan zor bir yılı geride bıraktık.

İşsizlik, gerileyen ücretler ve belirsizlik, milyonlarca insanın açlıkla ölüm arasında sıkışmasına yol açtı.

“Çarklar dönecek ekonomi işleyecek” diyerek, pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde bile milyonlarca emekçi fiziki mesafe koşullarının hiçe sayıldığı ortamlarda çalışmak zorunda kaldı. Covid-19 ile birlikte işçi ölümleri daha da arttı ve çalışmak bir can pazarına dönüştü.


Pandemi, sermaye sınıfı için fırsata çevrilmeye çalışıldı. Sendikal faaliyetler askıya alındı. Tek taraflı ücretsiz izin uygulaması yasalaştı. Kısa çalışma genişletildi. Eylem ve etkinlikler yasaklandı, engellendi.

Kıdem tazminatını tasfiye edecek, esnek çalışmayı yaygınlaştıracak düzenlemeler gündeme geldi.

İşsizlik yükseldi. Hayat pahalılığı arttı. Geçim derdi sağlık endişesini aştı.

Kadın cinayetlerinin, tacizin, istismarın olmadığı bir gün geçmedi.

Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı gibi Anayasal hükümler rafa kaldırıldı.

2020 yılında bir kez daha gördük ki, halkın ve emekçi sınıfların yaşamını değil, sermaye sınıfının kârını önceleyen düzen tüm dünyada sınıfta kaldı.

Evet… 2020 emekçiler için zor ama aynı zamanda mücadeleyle geçen bir yıl oldu. Birleşik Metal-İş Sendikası bu mücadelenin hep ön safında olmaya çalıştı.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın üyeleri insan onuruna yaraşır bir asgari ücret için sesini yükseltti. Kıdem tazminatı ve esnek çalışma maddelerini içeren torba yasa tasarısına karşı fabrikalarda, sokakta eyleme geçti, bu düzenlemeleri engelledi.

İşçi sınıfı örgütlüyse kendini koruyabilir, haklarını geliştirebilir. Salgın koşulları bu gerçeği en yalın haliyle ortaya çıkardı.

Sendikamızın pandeminin ilk günlerinde işyerlerinde tedbirsizce işçileri çalıştırma girişimlerine karşı iş bırakma eylemleriyle öncülük etti. Sonrasında salgının işyerlerindeki etkilerini takip etti, etkili önlemlerin alınmasında belirleyici oldu.

Toplu sözleşme mücadelesini kesintisiz sürdürdü. Pek çok işyerinde yeni sözleşmelerle yeni haklar elde edildi.

Yurdun dört bir yanında, salgın koşullarına rağmen örgütlenme çalışmaları devam etti. Pek çok yeni işyerinde işçiler sendikalaştı. Neredeyse her örgütlenmede, yasağa rağmen işten çıkarmalar, ücretsiz izin gibi uygulamalarla karşılaştık. Her örgütlenme aynı zamanda işverenlerin yasa tanımaz uygulamalarına karşı bir direniş oldu.

Salgın yılını direniş ve grevle kapatıyoruz. 2021 yılını Çorum Ekmekçioğlu işçileri direniş, Gebze’de Baldur işçileri grevle karşıladı.

2020 yılında ne yazık ki kadın cinayetleri devam etti. Böylesine kanayan bir yara haline gelen kadın hakları konusunda sendikamız gerek kamuoyuna yönelik çalışmaları gerekse kendi bünyesinde yaptığı çalışmalarla sorunun çeşitli boyutlarda ele alınmasını sağladı.

Pandeminin yarattığı belirsizlik ve tehditler, giderek ağırlaşan ekonomik koşullar, kısır döngüye dönüşen siyasetteki gerilimler ve tüm dünyada oluşan olumsuz koşullar bize oldukça zorlu geçecek bir yılı işaret ediyor.

Ancak sendikamız başta olmak üzere işçi sınıfı bu güçlükleri toplumun diğer ezilen kesimleriyle birlikte aşacak.

2020 yılındaki mücadelemizden, grev ve direnişlerimizden ve işçi sınıfının haklılığından aldığımız güçle 2021’i karşılıyoruz.

Biz 2021 yılında da gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan, demokratik, çağdaş, bağımsız, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının, barış ve huzurun hüküm sürdüğü bir Türkiye için mücadele edeceğiz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

2021 Yılı için asgari ücret Asgari Geçim İndirimi dahil 2825 TL olarak açıklandı. Geçen yıla göre yüzde 21,5 oranında bir artış olduğu görülüyor. Sermaye ve devlet ele vererek işçilere yine açlığı ve sefaleti reva gördüler. TUİK’in açıkladığı rakam bile dikkate alınmadı.

“Elektrik-Elektronik Sektöründe Çalışma Koşulları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kadın İşçiler Üzerindeki Etkileri: İşyeri Vaka Analizi”