Sendikamız ve İstanbul İSİG Meclisi Beslenme Çalışma Grubu ile ortak düzenlenen "Yeterli, Dengeli ve Sağlıklı Gıda İçin İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi" Sendikamız Genel Merkez Toplantı Salonunda gerçekleştirildi

27 Haziranda yapılan toplantı, Genel Başkanımızın açış konuşması ile başladı. Adnan Serdaroğlu açılış konuşmasında, İşyerinde beslenme için işçilerin örgütlenmesi, sendikal mücadelenin beslenme sorunun çözümündeki önemi ve deneyimlere işyerlerinde tüketim kooperatifleri ve tarım politikaları konularına değindi.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar

Fotoğraflar

İlk oturumun moderatörlüğünü yapan İstanbul İSİG Meclisi'nden Çetin DURUKANOĞLU, İSİG ve Beslenme ilişkine değinerek Yeterli, Dengeli ve Sağlıklı Gıda İçin İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi'nin yapılma amacı, program akışı, sunum yapacak kişiler ve işlenecek konulara değindi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, sakal

Ziraat Mühendisi/İSİG Uzmanı Gökhan TURAN: İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile beslenme ilişkisini anlatttı. Risk değerlendirmeleri ve zehirlenme-gıda ilişkisi, İşçilerin beslenme şartlarının önemi, Beslenme iş cinayeti ilişkisi ve 2019 yılı iş cinayetleri verilerine değindi.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi

Son bölümde; Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferit Serkan ÖNGEL ise Sendika Kooperatif ilişkisinde bir özgün deneyim olarak DİSK Maden İş’in MİTES, MİGSAN ve MİPAŞ Deneyimleri aktardı ve dünya kooperatif tarihinden örnekler verdi.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi

Fotoğraflar

2. oturumunda söz alan sendikamız ISUZU İşyeri Baştemsilcisi Fevzi YILDIZ, İşyeri Tüketim Kooperatifi Deneyimini; Kooperatifin kurulması, işçilerin kooperatife üyeliği, yararlanma koşullarını aktardı. 

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar

İstanbul İSİG Meclisi'nden Dr. Erol Ünder ise işyerinde beslenme ve sağlığı korumak ve geliştirmek konusunda bir sunum yaptı. ve: "İLO endüstri kuruluşlarındaki beslenme servislerinin, hekimler ve diyetisyenlerin sorumluluğu altında işletilmesini zorunlu görmektedir." dedi.

Diğer yazılar