20. Genel Kurulumuzda Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulları üyeliklerine seçilen üyelerimiz kendi aralarında yapacakları toplantı ve görev dağılımı öncesi Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz ile bir araya gelerek görüş, düşünce ve temennilerini paylaştılar.

Yeni yılda Yönetim Kurulumuzun ilk ziyaretçileri, Gebze Şubemiz işyeri temsilcileri oldu... Genel kurulumuz sonrası Yönetim kurulumuzu tebrik eden temsilcilerimiz mücadelenin ve başarıların devamını dilediler.

Diğer yazılar