Konfederasyonumuz Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’in 16. Olağan Genel Kurulu toplandı. 14-15-16 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde yapılacak Genel Kurulun sloganı: 2020'lerin DİSK'i ve Emeğin Türkiyesi için... 

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu (GBK) 2-3 Şubat 2020 tarihlerinde Bolu'da toplandı. GBK toplantısında, ülkemizin ve sendikal hareketin içinden geçtiği süreç, sendikalarımızın çalışmaları ve Konfederasyonumuz DİSK'in 16. Olağan Genel Kurulu değerlendirildi.

Diğer yazılar