Bilim ve Danışma Kurulumuz toplandı...

Sendikamız Bilim ve Danışma Kurulu Toplantısına; Bilim ve Danışma Kurulu üyesi akademisyenler, uzmanlar ve merkez yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

Açış konuşmasını Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun yaptığı Sendikamız Bilim ve Danışma Kurulu “Pandemi dönemi ve bu dönemde yapılan çalışmaların değerlendirmesi” ”Savaş, pandemi, iklim krizi bağlamında ekonomik gelişmeler ve siyasal durum” ve “Yeni dönemde sendikaların mücadele araçlarının tartışılması ve politika önerileri” gündemi ile toplandı. 

Sendikamız Bilim ve Danışma Kurulu (BDK)’nun 5. toplantısında; Doç. Dr. F. Serkan ÖNGEL, “Dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirme, pandeminin ve savaşın metal sektörüne etkilerine dair verilerin paylaşılması” sunumunu yaptı.

Örgütlenme Uzmanımız “Salgının çalışma yaşamına etkileri”ni rakamlarla aktardı.

Dr. Elif Altuntaş Hatman “Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları Saha Araştırması Sonuçları” sunumu yaptı.

Toplantı “Ekonomik Süreçler-Sektörel Yapı” “Üye Bağına, Ailelere ve Fabrika Dışı Yaşam Alanlarına Yönelik Politikalar”, “İSİG ve Hukuk” Grup çalışmaları ile tamamlandı.