Trakya Şube Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI, (Birleşik Metal İş) Trakya şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu, 24.04.2022 Pazar günü, 10.00 – 17.00 saatleri arasında,  “Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu, Çobançeşme mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:171 Çorlu/Tekirdağ”  adresinde, aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, 01.05.2022 Pazar günü, aynı saatte ve yerde, aynı gündem ile yapılacaktır.

Delegelere ve ilgililere duyurulur. 29.03.2022

 

                                                                                   BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

                                                                                                           TRAKYA  ŞUBE     

                                                                                                        YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M :                                                                             

 1. YOKLAMA,
 2. AÇILIŞ KONUŞMASI,
 3. DİVAN SEÇİMİ,
 4. SAYGI DURUŞU,
 5. KONUKLARIN KONUŞMASI,
 6. YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ,
 7. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ İBRASI,
 8. SEÇİMLER:
 1. Şube Yönetim Kurulu, (Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Eğitim Sekreteri (Asıl ve Yedekleri)
 2. Şube Denetleme Kurulu (Asıl ve Yedekleri)
 3. Şube Disiplin Kurulu (Asıl ve Yedekleri)
 4. Sendika Merkez Genel Kurul Delegeleri,

9. KAPANIŞ