Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz'da yeni hedefler belirlendi.

Gün boyu süren Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda; çalışma yaşamındaki güncel durum, işyerlerindeki sorunlar, siyasal ve toplumsal gelişmeler, örgütlenme faaliyetleri değerlendirildi.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun sabah oturumunda, daire faaliyetleri hakkında sunumlar yapıldı. Toplu sözleşme, uluslararası iilişkiler, İSİG, kadın faaliyetleri, hukuk, örgütlenme, eğitim alanında yapılanlar ve hedefler ortaya konuldu..

Toplantının ikinci bölümü; Genel Başkanımızın açış konuşmasıyla başladı. Şube yöneticilerimiz, başta geçen bir yılın iç-dış örgütlenme faaliyetlerini ve toplu iş sözleşme süreçlerini değerlendirdikten sonra önümüzdeki yılın çalışma planlarını kurula sundular.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımızın kapanış konuşmasının ardından, sloganlarla sona erdi...