MERKEZ KADIN KOMİSYONU

Şubelerde yapılan Şube Kadın Komisyonları toplantılarının ardından 15 Ekim 2021 Cuma günü yedi Şubeden 14 Şube Kadın Komisyonu temsilcisinin katılımı ile Birleşik Metal-İş Sendikası Merkez Kadın Komisyonu toplantısı, gerçekleştirildi.  Toplantıda, 2021 yılı sendikamızın komisyon çalışmaları değerlendirildi. 25 Kasım programı çıkartıldı. 2022 yılında yürütülecek çalışmalarımızın çerçevesi üzerinde tartışıldı.


Sendikamız, 2016 yılından bu güne etkin bir kadın politikasını hayata geçirmeye çalışıyor. Bu çerçevede hem yönetim kurulumuzun hem Genel Kurulumuzun kararları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri tüm üyelerimize verilmeye başlanmış, şube kadın komisyonları oluşturulmaya ve etkinleştirilmeye çalışılmış, merkezi olarak verilen kadın üye eğitimlerinin şubelerde verilmesine yönelik adımlar atılmış, toplu sözleşmelerimizde kadın taleplerine yer verilmeye başlanmış, kadın üye eğitimi toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yönelik eğitimler ve önlemler hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Sendikamızın kadın politikası sonucunda kadın işçilerin görünürlüğü artmış, kadın temsilinde önemli bir yol kat edilmiş ve kadın işçiler ile sendikamızın bağı daha da güçlenmeye başlamıştır. Bu çalışmaların bir etkisi sendikamızın üye sayısını da etkilemiş, kadın üye sayımız bu süre içinde atmıştır. Metal işçisi kız kardeşlerimizin yüzü sendikamıza dönmüştür.

Bu vesile ile son dönemde aramıza katılan çoğunluğu kadın işçilerden oluşan Enka Saç, Aryıldız, Günsan işçilerine hoş geldiniz diyoruz. Hem fabrika dışında hem fabrika içinde kararlı direnişleri ile Mitsuba işverenini toplu sözleşme masasına çeken Mitsuba işçilerini de yürekten kutluyoruz. Yüzlerce kız kardeşimizin de sendikamızda örgütlenmek için verdiği mücadelede yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz.

Komisyonumuz, 2021 yılı şube komisyonların oluşturulması, işlevsel hale getirilmesi çalışmalarının devam ettiği bir yıl oldu. Komisyon çalışmaları ile fabrikalardan başlayarak kadınların güçlenmesinin önemli bir aracı olduğu tespit edildi. Eğitimlerin arttırılarak devam ettirilmesi ve var olan eksikliklerin giderilmesi, güçlüklerin aşılması yönünde daha fazla çaba harcamak gerektiğinin belirtildi. Pozitif önlemlerin ve tutumların eşitlik çalışmalarımızdaki önemine dikkat çekildi.

25 Kasım programına yönelik olarak, kadınların elzem sorunlarının başında gelen kadına yönelik erkek şiddetinin ortadan kaldırılması sendikaların ve işverenlerin öncelikli gündemi olması gerektiği belirtilirken sadece işyerlerindeki değil ev içi şiddetin sonlanması için sorumluk alınmasının önemi vurgulandı.

Sendikamızın hayata geçirdiği “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımının ve Sendikamızda yapılan  eğitimlerin önemli bir farkındalık yarattığı belirtildi.

Başka Konfederasyonumuz DİSK Olmak üzere Sendikamız Birleşik Metal İş ve Konuya duyarlı tüm herkesin itirazlarına, eylem ve etkinliklerine rağmen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı işçi kadınlarda kaygılarını arttırdığı ve hayal kırıklığı ile karşılandığı belirtilerek, bu durumun 25 Kasım’ın çok daha önemli bir hale getirdiği, çok daha güçlü bir sesin çıkartılmasının gereği dile getirildi. Bugüne kadar kadın hareketinin mücadelesi ile kazanılmış haklarımızın tehdit altında olduğu tespitini yapan komisyonumuz, haklarımıza göz koyanların buna cüret etmemesi için dayanışmanın ve ortak mücadelenin önemine kadın örgütlerinin eylem ve etkinlikleri başta olmak üzere yapılan eylem ve etkinliklere, kampanyalara güç ve destek verilmesi gereğinin altı çizildi.

ILO tarafından hazırlanan ve 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olan ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin Hükümet tarafından onaylanması talebini merkezine alan ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması çağrısını da içeren bir çalışmanın işyerlerinden başlayarak yapılması kararlaştırıldı. 25 Kasım’a yönelik eylem ve etkinlikleri planlayan komisyonumuzun, çalışmaları hayata geçirmek üzere detaylı bir programı Yönetim Kurulumuza sunuldu.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ KADIN KOMİSYONU