KETEV Genel Kurulu Metal işçilerinin yanında yer alacağını duyurdu…

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı 22.01.2020 tarihinde Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezinde 21. Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Divan Başkanlığını Rıdvan Budak’ın yaptığı toplantıda bugüne kadar gerçekleşen faaliyetlerin Kemal Türkler’in adına ve çizgisine yakışır olmakla birlikte geliştirilerek benzeri vakıf ve kitle örgütleriyle birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesinde adımlar atılmasına yönelik çalışmalar yapılması vurgulandı.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Türkiye’nin içinden geçtiği sürecin anti demokratik ve özgürlükleri kısıtlayıcı bir görünüm arz ettiği, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçiler açısından olumsuz politikaların uygulandığı ve buna karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiğinin, Kemal Türkler’in ve DİSK ilkelerine uygun olacağı vurgusu yapılarak, bu uğurda her türlü çabanın verileceği belirtildi.

Ülkede yaşanan onca sıkıntı ve sorun varken halk işsizlik ve yoksulluk içinde kıvranırken Kanal İstanbul gibi dudak uçuklatan bütçelerin ucube bir projeye ayrılacak olmasının kabul edilemez olduğu ve bunun aynı zamanda İstanbul’un yok olması anlamına geleceğinin altı çizildi. Büyük bir çevre faciasına yol açacağı bilim adamları tarafından iddia edilen bu projeye karşı çıkmanın temel bir vatandaşlık görevi olduğu ve KETEV olarak buna karşı mücadele veren tüm kurumlarla birlikte ortak hareket altı çizildi.

Diğer taraftan, Türkiye’nin can damarı sektörlerinden biri olan metal işkolunda yaklaşık 130 bin işçiyi ve onların ailelerini yakından ilgilendiren, diğer işkollarında çalışan işçilerin merakla beklediği MESS grup toplu sözleşme süreci devam ediyor. İşveren örgütünün uzlaşmaz, dayatmacı ve grev yasaklarına sığınarak aldığı şımarık tutum, süreci grev aşamasına getirmiştir. Demokratik Sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını benimseyen DİSK/ Birleşik Metal-İş Sendikası işçilerin yaşadığı yoksullaşma ve olumsuz koşullara karşı emeğin ve emekçilerin haklarını savunma konusunda kararlılığını ortaya koymuş ve 5 Şubat 2020 tarihinde greve çıkacağını tüm kamuoyuna duyurmuştur. Daha önce de grevi yasaklanan Birleşik Metal İş Sendikası, geçmişte grev yasağını tanımayarak yapmış olduğu çıkışı bu sene de yineleyerek, bu yasağa karşı daha önce Anayasa Mahkemesince lehine verilen kararı da gerekçe göstererek yasağa rağmen greve çıkacağını belirtmiştir.

Grev bir haktır; yasaklanamaz. Bu nedenle MESS’in işçilerin haklı talebini kabul emek yerine işçilerin grevini yasaklama yoluna gitmesi asla kabul edilemez.

KETEV Genel Kurulu, siyasi iradenin, MESS’in istekleri doğrultusunda alabileceği bir grev yasağını kabul etmeyerek, meşru grev hakkını kullanacağını deklare eden Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yanında olacağını ve Metal işçilerinin haklı mücadelesini desteklediğini kamuoyuyla paylaşmaktadır.

KEMAL TÜRKLER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ

Fotoğraflar