Konya, İşverenlerin Yasaları Tanımadığı Bir Kent Olmayacak

Kentpar işçileri işlerinin başına dönerek işyerinde ve bölgede çalışma barışının yeniden tesis edilmesi için sonuna kadar mücadele edecektir.

KENTPAR İŞÇİLERİ SENDİKA HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Konya İşverenlerin Yasaları Tanımadığı Bir Kent Olmayacak

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten Kentpar Otomotiv işçileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni için sendikamızda örgütlendiler. Sendikamız işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladı ve çoğunluk, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı tarafından verilen yetki tespitiyle belgelendi.

İşyerinde kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren 140 üyemizi işten çıkarttı.

Kentpar Otomotiv işçileri İş Kanunu’nun 25/2. maddesinin; “iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık” bildirimiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldılar. Kentpar patronu işçilerin hak ettiği son maaşlarını da ödemeyerek işçileri açıkça açlığa mahkum etmiştir.

Hukuksuz bir biçimde ücretsiz izine çıkartılan Kentpar işçileri sendika haklarına sahip çıkıyorlar.  İşçiler bu haksızlığa son verilmesi ve tekrar işbaşı yapabilmek için 10 Eylül tarihinden itibaren fabrika önünde direnişe başladılar. Bu süre içinde sendikamız Kentpar işverenine defalarca görüşme talebinde bulundu ancak, olumlu bir yanıt alamadı.

Kentpar Otomotiv, ulusal ve uluslararası alanda otomotiv tedarik sektörünün önemli işletmeleri arasında yer alıyor. Kentpar Otomotiv’in iş yaptığı uluslararası firmaların çoğu sendikalı olan işletmelerdir. Sendikal hakların Konya’daki işçiler için de kazanılmış olması hem ülkemiz, hem de tüm işçiler adına büyük sevinç kaynağı olmalıdır. Konya’da organize sanayi bölgelerine yapılan milyonlarca liralık yatırımlar, alınan teşvikler, sağlanan imkanlar, fabrikada çalışan işçilerin temel hakkını gasp etmek hakkı tanımamalıdır.

Kentpar işçileri şirketin bu noktalara gelmesi için yıllarca bu fabrikaya emek verdiler, alın teri döktüler. Kentpar işçileri bu zamana kadar gösterdikleri özverili çalışmanın karşılığını ne yazık ki alamadılar, üstüne insan yerine konulmadan çalıştılar. İşçiler ekmeklerini bir dilim büyütmek, en önemlisi de insanca muamele görmek istedikleri için sendikalaştılar.

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece Anayasamızda değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. Kentpar patronları bu suçu işlemekten derhal vazgeçmelidir.

Talebimiz biran önce Kentpar işçilerinin işbaşı yaptırılmasıdır. İşverenin işçiye düşmanca tavrından vazgeçmesidir. Sendikamızla görüşerek diyalog kanallarının açılmasıdır.

Kentpar işçileri işlerinin başına dönerek işyerinde ve bölgede çalışma barışının yeniden tesis edilmesi için sonuna kadar mücadele edecektir.

Birleşik Metal-İş sendikası olarak Kentpar işçilerinin hakları için başlattığımız bu onurlu mücadeleyi zaferle sonuçlana dek her alanda kesintisiz bir biçimde sürdüreceğiz.

DİSK / Birleşik Metal- İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu