Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Nisan 2021 Dönem Raporu

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 816 TL’dir. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 739 TL olarak gerçekleşmiştir.

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Nisan 2021 Dönem Raporu

  • * 18 yılda Açlık Sınırı 6 kat arttı: 2 bin 816 Lira
  • * Açlık Sınırı, Asgari Ücreti yakaladı
  • * Açlık Sınırı Ücretsiz İzin Ödeneğinin yaklaşık iki katı
  • * Açlık Sınırı İstanbul’da 2 bin 974 Lira. İstanbul’da işçiler hem salgınla hem yoksullukla mücadele ediyor

Nisan 2021 Dönemi için;

  •  Açlık sınırı: 2.816 TL
  • Yoksulluk sınırı: 9.739 TL

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 816 TL’dir. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 739 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 758 TL'dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 733 TL, 15-18 yaş bir genç için 800 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 524 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 816 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 739 TL'ye ulaşmaktadır.

18 YILDA AÇLIK SINIRI 6 KAT ARTTI

2003 yılının nisan ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15.51 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 93.85 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.05 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.37 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 93.85 TL, aylık 2 bin 816 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 24.45 TL, yetişkin bir erkeğin 25.27 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 26.65 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 17.48 TL'dir.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN EN ÖNEMLİ HARCAMA KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Nisan 2021’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31.75 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.98 TL'dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 17.74 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.91 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ ise 6.71 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1.38, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,32 TL harcama yapılması gerekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 33.8 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 26.5 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 18.9'dur. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9'dur. Diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.7'dir.

AİLE BİREYİNE GÖRE HARCAMA GEREKSİNİMİ

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 93.85 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 8.86 TL ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.

İSTANBUL’DA AÇLIK SINIRI 2 BİN 974 TL

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Nisan 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 3 bin 39 lira olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 2 bin 974 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 760 lira olarak tespit edilmiştir.

Tedarik ve üretim zincirlerinin merkezinde yer alan, salgının en fazla hissedildiği kent olan İstanbul’da açlık sınırı 3 bin TL’ye yaklaştı. İstanbul, işçilerin hem salgınla hem yoksullukla en çok mücadele ettiği kent oldu.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz İzin Ödeneği) yapılmaktadır. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, günlük 47,70 liradır. Buna göre ücretsiz izine çıkartılan bir işçi aylık 1.431 liraya geçimini sağlamak durumundadır. Bu tutar açlık sınırının yaklaşık yarısıdır.