BİSAM: "Fabrikalarda vaka sayısı bir ayda 17 kat arttı

Sendikamız Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM’ın yaptığı araştırmaya göre; "COVİD-19 metal fabrikalarında yeniden yükselişe geçti. Vaka sayısı her hafta ikiye katlıyor. Bir ayda vaka sayısı 17 kat arttı"

COVİD-19 Metal Fabrikalarında Yeniden Yükselişe Geçti

Vaka Sayısı Her Hafta İkiye Katlıyor

Bir Ayda Vaka Sayısı 17 Kat Arttı

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinden işyeri temsilcilikleri aracılığıyla, Ağustos ayının son haftasından bu yana, düzenli olarak haftalık Covid-19 vaka verilerini derlemektedir.

Temsilciliklerden derlenen, metal işkolunda 100 civarı fabrikanın bilgisinin yer aldığı bu verilere göre, sendikanın toplusözleşme yaptığı işyerlerinde çalışan 30 bin işçi içinde, aktif vaka sayısı 9-15 Kasım 2020 haftasında 771 vaka ile zirveye ulaşmıştı. Söz konusu sayı 1-7 Şubat 2021 tarihinde 12’ye kadar geriledi. Vaka sayısı 1-7 Mart 2021 haftasında 14 iken, bu sayı 8-14 Mart 2021 haftasında 3 kattan fazla artarak 41’e, 15-21 Mart 2021 haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 50 artarak 63’e, 22-28 Mart 2021 haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık iki kat artarak 117’ye, 29 Mart-4 Nisan 2021 haftasında yaklaşık iki kat artarak 238’e yükseldi. Buna göre söz konusu fabrikalarda bugüne kadar görülen aktif vaka sayısı en az 4.413’tür. Kimi işyerlerinde COVID 19’a birden fazla yakalanan işçilerin olduğu görülmektedir.

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Metal işkolunda çalışan işçiler arasında aktif vaka sayılarının hızla arttığı görülmektedir. Bir ayda aktif vaka sayısı 17 kat artmıştır. Söz konusu sayıların katlanarak gittiği görülmektedir. Bu eğilim devam ettiği taktirde 2 hafta içinde yeni bir zirve kaçınılmazdır. 

AKTİF VAKALAR GEBZE BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Aktif vaka sayılarının yaklaşık yüzde 45’i Gebze bölgesindedir. Sendika üye sayısının da yoğun olduğu Gebze bölgesi için bu veriler endişe vericidir.

---------------------------------

Araştırmanın Yöntemi

Söz konusu çalışma Google Form online platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Veriler 120 işyerinde sendika baş temsilcilerinden online olarak derlenmektedir. Elde edilen veri sayısı, katılıma bağlı olarak 90-110 arasında değişmektedir. Ancak veriler işyerlerindeki genel eğilimi göstermesi açısından anlamlıdır. Bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı verileri ise ağustosun son haftasında elde edilen verilere, yeni vaka sayıları eklenerek elde edilmiştir. Verilerin geçerliliği temsilcilerden gelen bilgiler ile sınırlıdır. Gerek toplam gerekse aktif vaka sayısı, minumum değer olarak ele alınmalıdır. Haftalık aktif vaka sayısı, yakalanan yeni vaka sayısından fazla olmak durumundadır. Yeni vaka sayısının aktif vaka sayısından fazla olması halinde gerekli düzeltme yapılmaktadır.

İnfogram