YanMenu

28
ub

Toplu Sözleşme

Metal işçisi MESS Dayatmalarına Karşı Mücadeleyi ALANLARA taşıdı!


Metal işçisi Çorlu’da taleplerini haykırdı: Geçinemiyoruz

Metal işçisi Çorlu Heykel Meydanında protesto gösterisi gerçekleştirdi. Salih Omurtak Caddesi Çeşme Durağı mevkiinde bir araya gelen metal işçileri, slogan atarak, basın açıklamasının yapılacağı Atatürk Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Sendikamız Genel Başkanı Özkan ATAR; Çorlu Heykel Meydanı’ndan seslendi.

"Metal işçileri İnsanca onuruna yakışacak ve alınterinin karşılığını istiyor. MESS bize sefalet ücreti dayattı. Metal işçileri ağır bir yoksullukla karşı karşıya. Son 2 yıldır uygulanan ve halen devam eden ekonomik programların neticesinde hayat pahalılığı katlanılamaz bir noktaya geldi. Ücretlerimiz enflasyon karşısında her geçen gün erirken, metal patronları bizim sırtımızdan karlarına kar katmaya devam ediyorlar. Artık bıçak kemikte. Fabrikalardan geçinemiyoruz çığlıkları yükseliyor.” Dedi.

Sendikamız Genel Başkanı Özkan ATAR; MESS’in sefalet teklifine ve kazanılmış haklarımıza yönelik dayatmacı tavrına karşı mücadele çağrısında bulundu.

Genel Başkanımız İşyerlerinde eylemlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Grev hazırlıkları kapsamında planladığımız grev eğitimlerimize bu hafta başlıyoruz. Örgütlü olduğumuz işyerlerinin olduğu tüm bölgelerde basın açıklamaları gerçekleştirecek, kent meydanlarında metal işçilerinin sesini daha da yükselteceğiz. Yurdun dört bir yanında tüm emekçileri yoksullaşmaya ve sefalete karşı mücadele veren işçilerin sesini yükseltmeye, bize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Sendikamız Birleşik Metal İş ile Şahinkul Makina işyeri arasında 21 Ağustos 2023 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, uyuşmazlıkla sonuçlandı. Uyuşmazlığın ardından 5 Aralık tarihinde grev kararımız aldık ve 21 Aralık 2023 tarihinde Şahinkul işyerinde grevimize başlıyoruz.


Şahinkul işvereni sürecin başından itibaren toplu sözleşme toplantı çağrılarımıza hiçbir biçimde yanıt vermedi. İşverenin toplantıları katılmamasından ötürü toplu sözleşme sürecimiz Bursa Çalışma ve İş Kurumu üzerinden devam etti.

Şahinkul işvereni işçilerin kendi seçtiği sendikasıyla elde ettiği sendikalı çalışma düzenini sonlandırmak için uzun süredir yoğun bir çaba içerisinde. Şahinkul’da temsilcilerimizin işten atılmasıyla başlayan sendika karşıtı tutum ve davranışlar, toplu sözleşme sürecinin hemen başında üyelerimizi sendikadan zorla istifa ettirme girişimleriyle sürdü.

Üyelerimiz başka bir sendikaya üye olmaya zorlandı. İşçilerin Anayasal hakkı olan sendika seçme özgürlüğü ve toplu sözleme hakkı Şahinkul’da ayaklar altına alındı.

Gece gündüz çalışıp evlerine ekmek götürmeye çalışan Şahinkul işçilerinin tek isteği sendika seçme hakkına müdahale edilmemesi ve işverenin değil kendi seçtiği sendikasıyla toplu sözleşmeli bir çalışma düzenidir. 

Emeğiyle geçinmek zorunda olan işçilerin ekmeğiyle oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu grev aynı zamanda Şahinkul işçilerinin tüm işçi sınıfı adına verdiği bir onur mücadelesidir.

Şahinkul’da haklı taleplerimizi sonuna kadar savunacak, haklarımızı almak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Mücadelemiz her şart ve koşulda, hiçbir engel tanımadan sürecektir.

21 Aralık Perşembe günü saat 10:00’da Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şube yöneticilerimiz, temsilcilerimiz ve metal işçilerinin katılımıyla grev uygulamamızı başlatıyoruz.

Tüm emek dostlarını grev halayımıza bekliyoruz.

MERKEZ FABRİKA: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Cad. No:9 16369 Osmangazi/Bursa/

 ŞUBE FABRİKA: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yonca Sok. No:5 16369 Osmangazi/Bursa/Türkiye

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

MESS’le Sendikamız arasında Grup Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün (12 Ekim 2021) saat 14.00’de MESS Merkez Bürosunda başladı. Sendikamız sözleşme görüşmelerine, Genel Sekreterimiz Başkanlığında Şube Başkanlarımız, işyeri temsilcilerimiz, uzmanlarımız ve avukatımızın yer aldığı kalabalık bir heyetle katıldı. Sendikamızın örgütlü olduğu 31 işletmeden yaklaşık 11 bin işçi toplu sözleşme kapsamında.


Toplantıda, MESS adına, Yönetim Kurulu üyesi Bora Koçak’ın açış konuşması sonrası, MESS Genel Sekreteri  Fatih Ay yaptığı konuşmada, bu sürece rekabetçilik ekseninde yaklaştıklarını belirtti ve ekonomideki ve metal sektöründeki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı.

Daha sonra sözü alan Genel Sekreterimiz Özkan Atar; ülke ekonomisinin ve metal sektörünün yaşadığı kimi sorunların geride kalma eğiliminde olduğunu, şirketlerin karlılıklarını sürdürdüklerini, karlarda bir azalma olmadığını, işçilerin alım gücünün hızla düştüğünü ve yoksullaştığını belirtti.

Genel Sekreterimiz Özkan Atar’ın konuşmasının ardından Sendikamız adına sunum yapıldı. Yapılan sunumda;

  • Yaşanan kısmi sorunlara karşın şirketlerin 2020 ve 2021 yılı için karlılık oranlarındaki artışın sürdüğü; ihracatta metal sektörünün ilk sıradaki yerini koruduğu, ihracatta ve üretimde artış yaşandığı,
  • Emek verimliliğinde artış yaşandığı, işçilerin verimlilik düzeylerinin yüksek olduğu,
  • Enflasyonun arttığı, işçilerin alım güçlerini koruyamadığı, enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu, işçi ücretlerinin reel olarak gerilediğinin görüldüğü belirtildi.

Konuşma ve sunumların ardında maddelerin görüşülmesine geçildi. Bugünkü toplantıda 14 madde görüşüldü, bunlardan 12 madde de anlaşma sağlanırken, 2 madde ertelendi. Kabul edilen 12 madde aşağıdadır.  

Anlaşma sağlanamayan maddelerden birisi yürürlük maddesi olup, işveren sözleşmenin 3 yıllık olmasını önermiş, Sendikamız sözleşmenin 3 yıllık olmasını kabul etmeyeceğini, tartışmayacağını kesin bir şekilde belirtmiştir.

Sendikamızın sözleşmeden daha fazla işçinin yararlanmasını öngören Kapsam maddesindeki değişiklik teklifi kabul edilmemiş, ertelenmiştir.

İkinci toplantı 26 Ekim SALI günü, saat 14.00’de yapılacaktır.

 

Kabul Edilen Maddeler:

Amaç

Madde 1: Taraflar:

Madde 2: Tanımlamalar:

Madde 3: Tarafların Temsili:

Madde 4: Tarafların Sorumluluğu:

Madde 7: Sözleşmeden Yararlanma:

Madde 21: Şikayet Kademeleri:

Madde 22: Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu:

Madde 23: Özel Hakem Kurulu Ve Çalışma Usulü:

Madde 33: İş Ve İşyeri Değişikliği:

Madde 37: Çalışma Belgesi:

Madde 44: Hükümlü Ve Tutukluluk Hali: