YanMenu

23
Tem

Basın açıklaması

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, İzmir Şubemize bağlı HMS Makina işyerinde, greve saatler kala anlaşma sağlanmasının ardından, bugün Genel Başkanımız Özkan Atar, Genel Sekreterimiz Ali Çeltek ve şube yöneticilerimiz, fabrikayı ziyaret ederek, toplu iş sözleşmesinin ayrıntıları ve elde ettiğimiz kazanımlarla ilgili üyelerimizi bilgilendirdi.

HMS Makina’da 6 ay süren toplu pazarlık sürecinde anlaşma sağlanamamış, bunun üzerine sendikamız bugün (5 Haziran) greve çıkma kararı almıştı. İşverenin talebi üzerine dün (4 Haziran) sendikamız ile fabrika yönetimi arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Dün sabahın erken saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin sonunda üyelerimizin taleplerinin önemli ölçüde karşılanması üzerine anlaşma tutanağı imzalandı.

Kazanan; aylardır direnen, sendikasına güvenen ve kararlı bir mücadele yürüten HMS Makina işçisi oldu.

Toplu iş sözleşmesinin HMS Makina işçilerine, sendikamıza ve Türkiye işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Genel Temsilciler Kurulumuz, 31 Mayıs 2024 tarihinde Kocaeli’nde toplanmış, gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:


Genel Temsilciler Kurulumuz, 15-16 Haziran’ın 54. yıldönümünü, o büyük işçi direnişini yaratanları ve mücadele geleneğimizi bu günlere taşıyanları selamlamaktadır.

Hayat pahalılığı ve yoksullaşmanın derinleştiği bir dönemde gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri’nde, AKP iktidarı önemli bir yara almıştır. Sermayenin çıkarları doğrultusunda ekonomi politikalarını sürdüren iktidar, ülkemizde emeğiyle geçinen tüm kesimler için hayatı katlanılamaz bir hale getirmiştir. İktidarın IMF destekli kemer sıkma politikaları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaparak gelir dağılımındaki adaletsizlikleri daha da derinleştirirken, 2024 Yerel Seçimleri’nin sonuçları nefesi kesilmeye çalışılan emekçilerin siyasi iktidara önemli bir yanıtı olmuştur.

Yerel seçimlerin hemen ardından İş Kanunu’nda yapılması planlanan düzenlemelerle esnek çalışmanın yaygınlaştırılması, iş güvencesinin ortadan kaldırılması ve kıdem tazminatının gasbına ilişkin yasa hazırlıkları gündeme gelmiştir.

Siyasi iktidarı ve patronları uyarıyoruz! Metal işçileri olarak, işçi sınıfının kazanılmış haklarının geriye götürülmesine neden olacak hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğiz! Çalışma saatlerinin düşürülmesi kisvesi altında yapılması planlanan her türlü esneklik düzenlemesine, gelir ve vergi adaletsizliğine, işçi düşmanı IMF programına karşı mücadeleyi yükselteceğimizi ilan ediyoruz.

2024 1 Mayıs’ında AKP iktidarı; Anayasa’yı, yasaları ve mahkeme kararlarını bir kez daha ayaklar altına almıştır. İktidarın Taksim’i işçi sınıfına kapatma ısrarı, günbegün derinleşen yoksulluğu, yaşanan vergi ve gelir adaletsizliğini, artan güvencesizliği görünmez kılarak tüm emekçilere gözdağı verme çabasıdır. Anayasal hakkımızı kullanarak 1 Mayıs kutlamamızı engelleyenler hesap vermeli ve 1 Mayıs’tan sonra tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Kurulumuzun bu zorbalığın er yada geç yenileceğine inancı tamdır. Ancak, başta 2025 1 Mayıs’ında olmak üzere bu yıl yaşanan yetersizliklerin ve aksaklıkların giderilmesinin de metal işçilerinin boynunun borcu olduğunu ilan ediyoruz.

Metal işçileri sendikamızda örgütlenmeye devam ediyor. İşten çıkarmalar ve yetki mahkemeleri başta olmak üzere, sendikalaşma hakkımızın önüne çıkarılan çok sayıda engel varlığını sürdürürken, bu engelleri aşarak sendikamızda örgütlenen işçi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bir önceki Genel Temsilciler Kurulumuzdan bu yana onlarca temsilci arkadaşımız aramıza katıldı. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza başarılar diliyor, kurulumuzun ve sendikamızın hızla büyüdüğüne tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz.

Ülkemizde grev hakkı fiilen ortadan kaldırılmış durumdadır. Buna karşın sendikamız toplu sözleşme ve sendika hakkımız için grev hakkına dört elle sahip çıkmaktadır. Sendikamızda örgütlenmek için iki yıldır mücadele eden Gebze Mersen işçilerinin yürüttükleri grev bugün 46’ıncı günündedir. Aynı şekilde İzmir’de Purmo işçilerinin grevi 27 gündür devam etmektedir. Genel Temsilciler Kurulumuz, patronların sendika karşıtı tutumunu kınamakta ve grevci işçi kardeşlerimizi selamlamakta, onların haklı taleplerinin karşılanması için var gücüyle mücadeleyi sürdüreceğini ifade etmektedir.

Bu yılın başında sendikamız,  2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde, aylarca yürütülen zorlu ve kararlı bir mücadelenin sonucunda büyük kazanımlar elde etmiştir. Enerji sektöründeki fabrikalarımızı kapsayan 2024-2026 MESS Grup Sözleşmesi sürecine işte bu mücadele deneyimimizle giriyoruz. Genel Temsilciler Kurulumuz, yeni dönem MESS grup sözleşmesi hazırlıklarının eksiksiz sürdürüleceğini ifade ederek, yürütülecek mücadele için kararlılığının altını çizmektedir.

Çalışma yaşamında kuralsızlık her geçen gün artmaktadır.  Son bir yılda yaşları 14 ile 17 arasında değişen MESEM öğrencisi 9 çocuk, “staj” adı altında çalıştırıldıkları fabrikalarda iş cinayetleri sonucu yaşamlarını yitirdi. İşyerlerini çocuklara mezar yapan MESEM projesinden derhal vazgeçilmelidir. Kurulumuz, MESEM uygulamasına ve çocuk işçiliğine karşı mücadele kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Kurulumuz, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi kardeşlerimizi saygıyla anmakta ve iş cinayetlerini işçilerin kaderi olarak gören anlayışla mücadele etmeksizin ülkemizde işçi ölümlerinin sonlanmayacağının altını çizmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da en temel sorunlardan biridir. Kadın işçiler, bu eşitsizliklerin sonucu olarak işyerlerinde şiddet ve taciz, ücret eşitsizliği, cinsiyet temelli iş ayrımcılığı gibi birçok ayrımcı uygulamayla yüz yüzedir.  Ayrıca AKP hükümeti, İstanbul Sözleşmesi’nin ardından 9. Yargı Paketi ile de 6284 sayılı Kanunu etkisizleştirmeyi önüne hedef olarak koymuştur. Genel Temsilciler Kurulumuz, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine, şiddete, tacize ve hükümetin kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılarına karşı mücadele iradesini beyan etmektedir.

Kurulumuz, bilimsel temelleri olmayan, alanında uzman eğitimciler ve sendikalar devre dışı bırakılarak hazırlanan, ortaya çıktıktan sonra tüm itirazların kulak ardı edildiği yeni eğitim müfredatının çocuklarımızın hayatını karartacağını, ülkemizi bilimsel ve laik eğitimden uzaklaştıracağını, cumhuriyetin tüm değerlerini yok etme amacı taşıdığını vurgulamaktadır. Temsilciler Kurulumuz, hazırlanan müfredatın geri çekilmesi ve ivedilikle bilimsel temelde ilgili sendikaların, eğitim emekçilerinin, bilim insanlarının görüşleri alınarak, çocuklarımızın nitelikli eğitim almasını sağlayacak bir müfredatın hazırlanması gerektiğini belirtmektedir.

Sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yasa tasarısına göre bir ay boyunca sahiplendirilmeyen sokak hayvanları 'uyutulma' adı altında öldürülecektir. Bu tasarının kabul edilmesi, masum hayvanların yaşam hakkının ihlal edilmesine neden olacaktır. Kurulumuz, barınak kapasitelerinin artırılması, sahiplendirme kampanyalarının yaygınlaştırılması ve hayvanların kısırlaştırılması gibi önlemlerle sokak hayvanlarının sayısı kontrol altına alınarak daha insancıl bir yaklaşım sergileneceğini ifade etmektedir.

Yürürlüğe konulan EYT yasası, yeni eşitsizlikleri ve mağduriyetleri ortaya çıkarmıştır. Kurulumuz, başta staj ve çıraklık mağdurları olmak üzere, yeni yasal düzenlemenin ortaya çıkardığı tüm mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizmektedir.

Sendikamız üyeleri arasında genç işçilerin oranı, özellikle EYT düzenlemesi sonrası gözle görülür bir şekilde artmıştır.  Sendikamızın önünde duran en önemli sorumluluklardan biri de genç işçilerin sendikamız ile bağlarını hızlıca güçlendirmektir. Bunun için gerekli çalışmaları yapmayı, eğitim ve etkinlikleri planlamayı, genç işçilerin çalışma yaşamında karşı karşıya oldukları eşitsizliklere ve ayrımcılıklara karşı mücadele etmeyi sendikamız, öncelikli sorumluluğu olarak görmektedir. Bu doğrultuda, Genel Temsilciler Kurulumuz metal işçilerine kazandırılacak yeni bir eğitim ve sosyal tesisinin sendikamız ve üyelerimiz arasındaki bağların güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağını ifade etmektedir.

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin güney kenti Refah yakınlarındaki mülteci kampına işgalci İsrail'in hava saldırısı sonucu onlarca Filistili hayatını kaybetti. Mazlum Filistin halkına yönelik yapılan saldırılar bir an önce sonlandırılmalı, uluslararası mahkemelerin aldığı kararlarının uygulanması için gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.  Kurulumuz, özgürlük, barış ve bağımsızlık talepleri gerçekleşinceye kadar Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ilan etmektedir.

Katil İsrail kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Yaşasın Birleşik Metal-İş!
Yaşasın DİSK!

 

 

 

 

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde sendikamıza üye metal işçileri, İstanbul Saraçhane Meydanı'nın yanı sıra İzmir, Bursa, Eskişehir, Karabük, Mersin, İskenderun ve Kırşehir'de de alanlardaydı. Enflasyona ve hayat pahalılığına karşı gelirde ve vergide adaletin sağlanması, iş cinayetlerinin önlenmesi, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, kadın cinayetleri ile işyerlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılıkların son bulması, işçilerin öne çıkan talepleri arasındaydı.

1 Mayıs 2024 İzmir-Mersin fotoğrafları için: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916434377190735&type=3

1 Mayıs 2024 Bursa-Eskişehir fotoğrafları için: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916370520530454&type=3

1 Mayıs 2024 Karabük-İsknderun-Kırşehir fotoğrafları için: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.917265337107639&type=3

1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü. Dünyanın dört bir yanında işçiler ve tüm ezilenler yaşadıkları sorunları dile getirmek, taleplerini yükseltmek için meydanlarda buluşuyorlar. İşçileri ve onların taleplerini duymazdan gelmek ve bu talepleri toplumla buluşturmayı engellemek için yıllardır İstanbul'da yalıtılmış meydanlarda 1 Mayıs'ın kutlanmasını bize dayatıyorlar.

Türkiye kritik bir dönemden geçiyor; emekçi kesimlerin kazanılmış haklarını elinden almak için fırsat kollayan siyasal iktidar, uygulanan sermaye yanlısı ekonomik politikaların faturasını halka çıkartmaya çalışıyor. Hayat pahalılığının, artan vergilerin altında inim inim inleyen işçilerin, emekçilerin, emeklinin seslerine kulaklar sağır. Sendikal hakları gasbedilen, her geçen gün artan sömürü koşullarında, iş cinayetlerinde canlarını yitiren geniş emekçi kesimlerin demokrasi özlemine kulaklar sağır. MESEM kapsamında sömürülen çocuklarımızın acılarına duyarsızlar.

Bu koşullar altında Türkiye'nin en önemli meydanını Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen emekçilere kapatmayı bir maharet sanan antidemokratik zihniyetle karşı karşıyayız.

Her şeyden önce 1 Mayıs meydanı tek adamın mülkü değildir. İşçilerin, emekçilerin ezilenlerin seslerini nerede, nasıl  ve hangi koşullarda duyuracaklarına karar verecek olan merci tek adam değildir.

İşçi sınıfı açısından son derece tarihi bir öneme sahip olan Taksim Meydanı, hem 1 Mayıs 1977 yılında kaybettiklerimizin anısının hem de mücadeleyle kazandığımız bir tarihi sürecin simgesidir.

Bu kapsamda sendikamız, konfederasyonumuz DİSK’in çağrısıyla Taksim'e yürümek için Saraçhane Meydanı'nda toplanmıştır. Örgütlü olduğumuz fabrikalardan işçi sınıfının taleplerini dile getirmek için gelen üyelerimizin anayasal hakkı keyfi bir şekilde gasbedilmiştir. Bu durumu kabul etmiyoruz.

Bugün meydanları kendi tercihleri doğrultusunda istedikleri şekilde emekçilere açıp kapama hakkını kendinde görenler, tarihe antidemokratik tutumlarıyla geçeceklerdir. Anayasa Mahkemesi'nin kararını ve işçilerin, emekçilerin mücadeleleri ile kazandıkları evrensel haklarını tanımayanlar, elbette yenileceklerdir.

İşçi sınıfının iradesinin yok sayılmasının elbette ki egemenler açısından bir nedeni vardır. Kıdem tazminatı hakkımızı, emeklilik hakkımızı, sendikal özgürlüklerimizi, insanca bir yaşam talebimizi gasbetmek için tek araçları baskıcı bir rejimdir. Biz 1 Mayıs meydanında ekmeğimiz ve özgürlüğümüz için daha güzel bir dünya umudunu; emeğin, barışın ve demokrasinin sesini ve taleplerimizi yeniden Taksim Meydanı'nda haykıracağımız günlerin özlemini, toplumun büyük bir kesiminin desteğini kaybetmiş olan siyasal iktidarın yenilgisi ile birlikte bir demokrasi şöleni ile buluşturacağız.

Taksim özlemimiz, gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan özlemimizin bir parçasıdır. Yarından itibaren daha güçlü bir iradeyle fabrikalardan, işyerlerinden başlayarak taleplerimizi yükselteceğiz. Haklı taleplerimizi Taksim başta olmak üzere tüm meydanlara taşıyacağız.

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Taksim mücadelemiz!