YanMenu

23
Tem

Kocaeli Şube Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI, (Birleşik Metal İş) Kocaeli şubemizin 15. Olağan Genel Kurulu, 01.10.2023 Pazar günü, 10.00-17.00 saatleri arasında, “NECATİ GENÇOĞLU
KÜLTÜR MERKEZİ, Orhan mah. Devran Cd. No:71 İzmit/KOCAELİ” adresinde, aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, 08.10.2023 Pazar günü, aynı saatte ve yerde, aynı gündem ile yapılacaktır.
Delegelere ve ilgililere duyurulur. 05.09.2023

BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI
KOCAELİ ŞUBE
YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M :
1- YOKLAMA,
2- AÇILIŞ KONUŞMASI,
3- DİVAN SEÇİMİ,
4- SAYGI DURUŞU,
5- KONUKLARIN KONUŞMASI,
6- YÖNETİM VE DENETLEME KURULU RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ,
7- YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ İBRASI,
8- SEÇİMLER:
a) Şube Yönetim Kurulu, (Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme
Sekreteri, Şube Eğitim Sekreteri (Asıl ve Yedekleri)
b) Şube Denetleme Kurulu (Asıl ve Yedekleri)
a) Şube Disiplin Kurulu (Asıl ve Yedekleri)
b) Sendika Merkez Genel Kurul Delegeleri,
9) KAPANIŞ,